Ochrana proti padajúcim skalám a snehové bariéry

Materiálové a ekonomické riziko padania skál

Ochrana proti padaniu skál a zabezpečovanie skalných masívov sú kľúčové oblasti zabezpečenia a ochrany dopravnej infraštruktúry, banských diel, budov či ľudí. Dokonca aj malé padajúce skaly či zosuvy sutí dokážu zablokovať dopravu a môžu mať ďalekosiahle ekonomické dopady nad rámec bezprostredného narušenia premávky. Vzťahuje sa to aj na budovy či iné zariadenia, ktoré sú vystavené riziku poškodenia padajúcimi skalami, lavínami a zemnými tokmi.

Desaťročia skúseností a riešení. Vďaka viac než 60 rokom skúseností so systémami na ochranu proti padaniu skál a zmierňovanie následkov prírodných rizík sme schopní ponúknuť rôzne „systémy Mac.RO“ na stabilizovanie skalných stien, zemných svahov a lavín za účelom zníženia možných rizík a nákladov. Tieto nové systémy dopĺňajú naše existujúce riešenia, ktoré už v minulosti boli použité na prekonanie hydro-geologických problémov, ako sú zemné toky alebo plytké zosuvy.

Medzi tieto projekty patria ochranné siete na stabilizáciu porušených skál a konštrukcie z gabionov a Reno matracov, ktoré sú určené na odvrátenie, usmernenie a zachytenie daného prírodného rizika.

Poznanie potrieb klienta. Naše služby sa začínajú pochopením prírodného rizika, ktorému naši klienti čelia. Pokračujú výberom systému, ktorý je najvhodnejší a nákladovo efektívny pre dané riešenie.

Jednoduché, odolné a efektívne. Uvedomujeme si, že inštalácia systémov na ochranu pred padajúcimi skalami na skalnatých svahoch na odľahlých miestach môže byť náročná. Preto sa snažíme, aby inštalácia našich systémov bola jednoduchá a systémy boli trvácne a efektívne. Naše bariéry proti padaniu skál boli vyvinuté v spolupráci s realizačnými firmami s cieľom zohľadniť jednoduchosť montáže už od samotného začiatku.

Náš softvér ušitý na mieru. S cieľom uľahčiť návrh jednotlivých systémov sme vyvinuli dva návrhové programy, MacRO1 a MacRO2, slúžiace na výber vhodných riešení pre ochranné siete a stabilizáciu povrchu skál.

Naše riešenia sú testované a certifikované

Naše riešenia certifikovali a testovali známe inštitúcie v súlade s najnovšími normami pomocou moderného návrhového softvéru a postupov.

Naše dynamické bariéry proti padaniu skál sú testované a certifikované v súlade s európskym pokynom pre testy a osvedčovanie 27 (ETAG 27) Európskej organizácie pre technické osvedčovanie (EOTA). Naše bariéry postupne získavajú osvedčenie ETA – podrobná analýza výrobných, dodávateľských a montážnych systémov umožnila získať značku CE pre systémy bariér.

Riešenia

need more information maccaferri