USA-CP-MacTube-and-MacBag-for-coastal-protection

Stále viac kolísajúca hladina morí

Hladiny morí sa na celom svete viditeľne menia. Ukazuje sa, že to má vplyv na mieru erózie pobrežia. Nedávne katastrofické udalosti (hurikány, cunami a tajfúny) navyše spôsobili obrovské škody a narušili fungovanie spoločnosti. Je zrejmé, že vhodné plánovanie a realizácia pobrežných ochranných diel sa stáva rozhodujúcimi pre obce, mestá a infraštruktúru na pobreží.

Vždy hľadáme vhodné riešenie. Ponúkame niekoľko riešení na ochranu pobrežia vrátane rekonštrukcie dún, pobrežných hrádzí, vlnolamov, morských hrádzí a celých systémov na ochranu pobrežia.

Vhodné riešenie sa vyberá s ohľadom na charakter pobrežia, účel použitia a dostupnosť materiálov. Je dôležité taktiež minimalizovať všetky nepriaznivé vplyvy vznikajúce v súvislosti s realizáciou pobrežných diel; bez toho by širšie dôsledky intervencie mohli prevážiť lokálne prínosy.

Kombinácia 30-ročných skúseností s pobrežnými projektami a širokej ponuky výrobkov a riešení nám umožňuje ponúkať klientom rôzne riešenia, ktoré optimalizujú využitie materiálov a dobu výstavby. Výber výrobku predstavuje až konečnú etapu technického riešenia, ktoré sa začína našou spoluprácou s klientom pri porozumení problému, ktorý sa snažíme vyriešiť.

Umelá ochrana. Naše skúsenosti v oblasti vodohospodárskych stavieb a protieróznej ochrany nám umožňujú odporučiť riešenia na ochranu prístavov a mól pomocou vlnolamov, pobrežných hrádzí a systémov na ochranu proti podomletiu brehov eróziou.

Pomáhame prírode, aby ona pomáhala nám

Tam, kde sa už prejavili účinky erózie, sú naše riešenia často používané na znovuobnovenie pôvodnej ochrany vrátane rekonštrukcie dún a rehabilitácie útesov.

Konkrétne riešenia pre konkrétne problémy. Skúsenosti s výrobou nám umožňujú vyvíjať výrobky, ktoré pomáhajú prekonávať konkrétne problémy. Jedným z príkladov sú naše štrkové filtračné matrace, ktoré boli špeciálne vyrobené pre projekt MOSE v Benátkach, kde sa použili ako ochranná a filtračná vrstva dna lagúny. Táto technológia a know-how viedli k vzniku ďalších typov rohoží, ktoré pomáhajú pri obnove prostredia riek a ústí znečistených od
sedimentov a nánosov.

Tri desaťročia skúseností v odvetví ťažby a spracovania ropy a zemného plynu. V odvetví ťažby a spracovania ropy a zemného plynu pôsobíme už od roku 1980 – dodali sme riešenia na ochranu potrubných vedení pre podmorské potrubia a káble. Naše bitúmenové rohože Sarmac a prefabrikované kĺbové betónové rohože sa osvedčili a boli testované v rámci mnohých projektov na celom svete. Používajú sa ako priťaženie potrubí a ich ochrana pred náhodnými nárazmi.

Riešenia

need more information maccaferri