Krajinná architektúra

Gabion ako architektonický prvok

Funkčné i pútavé. Keďže naše riešenia sú používané v rámci dopravných a inžinierskych stavieb, je prirodzené, že občas pritiahnu pozornosť aj krajinného inžiniera alebo architekta.

Gabiony majú bohatú históriu naprieč celým svetom aj ako architektonický prvok. Pracujú s nimi krajinní architekti a iní odborníci zaoberajúci sa budovaním stavieb, ktorý požadujú vzhľad povrchu konštrukcií z materiálov vysokej kvality. Spolupracujeme s klientmi na dosiahnutí takéhoto vzhľadu a splnení požadovaných očakávaní.

Jediným obmedzením je predstavivosť. Využitie v záhradnej architektúre je nekonečné a obmedzené je len tvorivosťou krajinných architektov pri práci s gabionom. Ako základný prvok krajinnej architektúry sú často využívané gabiony, geomreže, systémy Terramesh alebo Green Terramesh.

Viacúčelový gabionový múr. Dobre vybudovaný gabionový múr dokáže vytvoriť intímny priestor s odrazivou plochou, ktorá vytvára zvukovú izoláciu, poskytuje súkromie ako aj atraktívnu pohľadovú plochu. Krajinnému architektovi ponúka mnohé architektonické možnosti: múr môže byť nízky s popínavými rastlinami umiestnenými v korune múra, alebo môže byť vybudovaný so zakriveniami prípadne ostrými hranami.

Gabiony môžu byť použité ako architektonické múry, a to buď ako oporné konštrukcie alebo čiastočne oporné a čiastočne voľne stojace, prípadne úplne voľne stojace konštrukcie.

Gabionové koše vyplnené kameňom sa s obľubou používajú ako obklad fasády budov a iných stavieb na vytvorenie prirodzeného estetického vzhľadu.

need more information maccaferri