Protihlukové bariéry a Bezpečnostné bariéry

Bezpečnostné bariéry

Bezpečnostné bariéry sú špeciálne navrhnuté tak, aby vozidlá nezišli z diaľnic či železničných tratí na priľahlú dopravnú infraštruktúru alebo pozemky.

Naše skúsenosti a systém Duna. Na základe našich skúseností s vystuženými horninovými konštrukciami sme navrhli a vytvorili bariéry pre vysokorýchlostné železničné trate z Milána do Bologne a z Milána do Turína. Tieto bariéry nedovolia vozidlám opustiť priľahlú diaľnicu a dostať sa na železnicu. Tento systém vystuženej horninovej konštrukcie, Duna, bol použitý na mnohých kilometroch týchto projektov. Uvedomujeme si, že jednoduchosť montáže je kľúčový faktor pre našich klientov, a preto sme vyrobili moduly Duna, ktoré sú kompletne zmontované vo výrobnom závode vrátane rôznych typov lícového prvku. Takto sa minimalizujú stavebné činnosti, ktoré šetria čas a náklady na výstavbu.

Protihlukové bariéry

Rastúci dopyt po protihlukových bariérach. Protihlukové bariéry slúžia na minimalizovanie prenášania škodlivého hluku z jedného miesta na iné. Predpisy upravujúce minimalizáciu ekologického vplyvu hluku a vizuálneho smogu produkovaného dopravnou infraštruktúrou a priemyselnými dielami v obytných oblastiach vyvolali rastúci dopyt po protihlukových bariérach a vizuálnych clonách. Tieto bariéry by mali mať tieto vlastnosti:

  • minimálny dopad na miestnu krajinu,
  • aj vysoké konštrukcie musia mať malú zastavanú plochu.

Naše riešenia spájajú oba tieto atribúty s jednoduchosťou výstavby a nákladovou efektívnosťou:

  • GreenReef – modulárny systém s vegetačnými panelmi v čele,
  • Green Sonic – modulárny systém protihlukovej steny navrhnutý pre rast vegetácie.

Pôdne inžinierstvo. S cieľom zaistiť úspešné zarastenie sme spolu s partnerom v tomto odvetví, firmou Euroambiente, vyvinuli špeciálnu minerálnu zeminu s vysokým vegetačným potenciálom a nízkymi nárokmi na údržbu. Umožňuje rast rastlín a kríkov na plochách so sklonom väčším než 80°.

need more information maccaferri