Odvodnenie konšrukcií

Stabilizácia zemných telies a vozoviek

Bezpečnostné & protihlukové bariéry

Ochrana proti padajúcim skalám & snehové bariéry

Vystužené zemná konštrukcie & oporné múry

Krajina & Architektúra

Priemyselná výroba

Úprava vodných tokov

Oplotenia a drôt

Protierózna ochrana

Životné prostredie, odvodňovanie sedimentov a skládky odpadov

Ochrana pobreží, pobrežné stavby & ochrana podmorských potrubných vedení

Zlepšovanie podložia

Siete a klietky pre chov vodných/morských živočíchov

This site is registered on wpml.org as a development site.