FlexMac DT

Home > Produkty > FlexMac DT

FlexMac DT

Image

FlexMac DT sa používa ako rýchlo inštalačná bariéra na ochranu pred povodňami, na zvyšovanie hrádzí a ako dočasná podpera pri stavebných prácach. Výrobok pozostáva z viacbunkovej štruktúry zo šesťuholníkovej dvojzákrutovej siete. Sieť je vystužená zvislými oceľovými tyčami a zvnútra vyložená po obvode netkanou geotextíliou.

Viacbunková konštrukcia sa na mieste vyplní dostupným výplňovým materiálom, aby sa vytvoril systém bariéry proti stúpajúcej vode alebo systém dočasnej podpery pri výkopových prácach. Jednotky FlexMac DT sú navzájom spojené v pozdĺžnom smere pomocou spojovacích pinov, aby sa dosiahla požadovaná dĺžka konštrukcie.

Image

Šesťuholníková dvojzákrutová sieť je navrhnutá tak, aby poskytovala dostatočnú pevnosť a pružnosť. Vďaka tomu je celá konštrukcia pružnejšia oproti tuhým riešeniam a tým je ideálna v oblastiach, kde by mohlo dôjsť k nerovnomernému sadaniu. Keď jednotky FlexMac DT splnia svoju funkciu v núdzovej situácii, je možné ich znovu použiť opatrným zdvihnutím, čím sa uvoľní výplňový materiál. Avšak znovu použitie jednotiek závisí od použitého výplňového materiálu a stavu jednotiek po použití.

Success Stories

FLOOD EMERGENCY RESPONSE PROJECT

In May 2019, before the flood reached its peak, the city was able to create flood control barriers using FlexMac DT in multiple strategic locations

NICOLET – QUEBEC – Canada
FLOOD EMERGENCY RESPONSE PROJECT
This site is registered on wpml.org as a development site.