Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

SO – 101 zakrytie a rekultivácia skládky na ploche TKO Sverepec

sk-edl-geosynthetics

Geosyntetické materiály dodané na zakrytie a rekultiváciu skládky v Sverepci.

Na ploche v Sverepci boli použité geosyntetické výrobky spoločnosti Maccaferri vrátane geokompozitu MacDrain W na zakrytie a kultiváciu skládky.

Účelom inštalácie je umožniť zazelenenie krycej vrstvy skládky.
Zakrytie a rekultivácia
skládok slúžia najmä na:

  • odvádzanie metánu, ktorý vzniká rozkladom odpadu,

  • zabránenie infiltrácii meteorickej vody do telesa skládky, čo má za následok vznik znečisteného výluhu.

Projekt skládky v TKO Sverepec je výstižným príkladom vyššie uvádzaného. Po vyprofilovaní požadovaného tvaru telesa skládky (sklon svahu 1 : 3 s lavičkami so šírkou minimálne 2,0 m) sa vonkajšia hrana povrchu skládky zakryje vrstvou drenážneho geokompozitu MacDrain W, ktorý slúži na odvetrávanie plynného metánu vznikajúceho v telese skládky. Ďalšia vrstva sa vyrobí z bentonitovej ílovitej rohože Macline GCL – t. j. základného komponentu zakrytia skládky, ktoré tvorí vodotesný systém. Posledná vrstva je vyrobená z ďalšej vrstvy drenážneho geokompozitu MacDrain W a slúži na odvádzanie zrážkovej vody. Ornica je nanesená na vonkajší povrch, miestami v spojení so zaisťovacou vrstvou alebo protieróznou rohožou, ako je naša rohož MacMat R.

Pri tomto druhu aplikácie sú obyčajne používané štrkové rebrá. Majú šírku 500 mm a hĺbku 300 mm. Vyplnené sú štrkodrvou s frakciou 16/32 mm, tesnivom z minerálneho ílu (rozdeleným na dve vrstvy), ktorý je samostatne zhutnený a má hrúbku 250 mm, a nakoniec drenážnou vrstvou s hrúbkou 500 mm vyrobenou z recyklovaného betónu s frakciou 16/32 mm.

V rámci tohto projektu bola uzatváracia vrstva s hrúbkou približne 1,0 m nahradená geosyntetickými materiálmi s celkovou hrúbkou približne 2 až 5 cm. Následne sú tieto vrstvy prekryté vrstvou zeminy hr. 800 mm, na ktorej sa zrealizuje trávnatý porast pre pasienkovú úpravu. Hrúbka krycej vrstvy v mieste, kde je navrhovaná stromová výsadba, musí byť dostatočne stabilná pre rast stromov.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This