Weirs-culverts

Peste un secol de experiență în structurile transversale. Structurile transversale sunt folosite pentru a controla debitele hidraulice dinamice care transportă solide sau sedimente. Aceste structuri împiedica fluxul, schimbarea comportamentului hidraulic și capacitatea sa de a eroda. Avem peste un secol de experiență în selectarea structurilor transversale adecvate, folosite pentru a controla debitul de de apă a canalului.

Inginerii și software-ul nostru sunt aici pentru a găsi o soluție. Inginerii noștri lucrează cu clienții noștri, și folosesc software-ul nostru de proiectare, MAC.RA 1 și MAC.R.A. 2, pentru a proiecta canale longitudinale, transversale și structuri. Acestea permit proiectantului să efectueze rapid de studii hidraulice preliminare pentru a evalua protecția bancurilor (Mac.RA 1) sau barajelor transversale necesare(Mac.RA 2). O bibliotecă deschisă a produselor permite o combinație de soluții de umane și naturale, care urmează să fie luate în considerare.

Stăvilare de gabioane

Diferite tipuri de stăvilare. Stăvilarele sunt clasificate în trei tipuri, în funcție de forma feței în aval la centrul de curgere: stăvilare verticale, trepte stăvilare și stăvilare înclinate.

Obiectivul principal este de a stabili un profil hidraulic în cazul în care transportul sarcinii bancului și sedimentarea sunt în echilibru. Introducerea stăvilarelor reduce panta bancului și, prin urmare, transportul său.

Funcția stăvilarelelor. Stăvilare din gabioane sunt robuste, flexibile și ușor de instalat si sunt folosite atât cu scop primar dar și contra-stăvilare în ansamble mai mari. Saltele Reno sunt utilizate pentru a alinia bazinele de disipare a energie, dacă este necesar.

Epiuri si Diguri fluviale

Râurile reprezintă o resursă infrastructură în multe țări, și, implicit sunt navigabile.

Pentru a menține adâncimea apei râului la un nivel navigabil constant, pot fi instalate epiuri longitudinale. Acestea deviează debitul de apă spre centrul canalului și să exploatează acțiunea de erodare a apei pentru a menține deschis canalul de navigație. Gabioanele pentru epiurile longitudinale sunt de obicei instalate folosind gabioane cilindrice.

Epiurile transversale sunt structuri care ies în canalul râului sau estuarului, pentru a perturba fluxul, devierea sau să degajeze fluxul de apa de pe partea râului unde se construiesc epiuri. Epiurile cu gabioane reprezintă o solutie încercată și testată pentru fenomene majore de eroziune de-a lungul cursurilor de apă caracterizate prin sarcini mari de transport. Epiurile cu gabioane creează zone de “calm hidraulic” în cazul în care se  refac zonele erodate ale albiilor și malurilor.

Râurile mai mari pot facilita chiar diguri fluviale, care sunt utilizate pentru a gestiona forțele apelor pe malul râului. Sunt folosite tehnologii și abordări similare în diguri fluviale ca cele utilizate în digurile noastre costiere. Acestea includ nu numai selectarea devierea/ structura digului în sine, ci și salteaua de fundație pentru structura, care este esențială în prevenirea tasării sub fundație.

Chei de poduri

Soluții pentru protecția eroziunii. Structurile transversale se pot referi, de asemenea, la poduri, cheiuri care perturba adesea condițiile hidraulice în cadrul unui curs de apă. Crearea de vârtejuri în jurul fundațiilor de chei poate crește eroziune din jurul podului. Prin gama noastră selectivă de sisteme de protecție la eroziune, ajutăm și putem consilia clientii pentru alegerea unor soluții adecvate de protecție pe termen lung. În plus, putem oferi cel mai bun sprijin pentru alegerea de mecanisme pentru instalare care să nu deranjeze traficul fluvial sau mediul încojurător.

Podețe și traversări fluviale

Controlul provocărilor eroziunii concentrate. Obstacolele transversale peste un curs de apă, pot cauza probleme de eroziune concentrate, datorită condițiilor hidraulice modificate. Un drum nou peste un râu poate include adesea un canal de scurgere, care constrânge cursul natural al râului la structură de cutie sau țeavă. Aceste schimbări de fenomene hidraulice forțează eroziunea de pe albia râului și implicit trebuie controlată.

Baraje

Acestea sunt specifice structurilor transversale și sunt concepute pentru a opri cursul de apă. Gestionarea apei reținute și starea barajului sunt importante. Bazandu-ne pe cunoștintele noastre de inginerie hidraulică, am asigurat cliențiilor noștri soluții pentru canalizarea și de protecția la eroziune, soluții proiectate pentru a controla de apa din jurul barajului.

Putem oferi soluții și în cazul în care barajele sunt expuse la eroziune pe deversoare, terasamente sau fațada barajului. Putem ajuta clientii să depășească aceste riscuri, stabilind dacă soluția necesită protecție erozională simplă sau o lucrare hidraulică mai detaliată.

Produse