seagrass-meadowns

Importanța vegetației marine. Vegetația marină e o caracteristică importante în mediul de coastă deoarece aceasta reduce viteza de curgere, crescând sedimentare și limitând eroziunea. În plus, ele formează habitate marine importante pentru floră și faună și, de asemenea, rețin carbonul.

Soluțiile noastre pentru a ajuta mediul înconjurător. Soluțiile noastre pot fi folosite pentru a stabiliza aceste structuri importante de mediu, reducând debitele de curent în imediata apropiere a vegetației marine pentru a o ajuta să se refacă. Noi folosim geomaturile noastre consolidate MacMat® pentru a ajuta la fixarea rădăcinilor ierburilor de mare vulnerabile în încercarea de a coloniza paturile marine. O abordare similară, de multe ori în combinație cu MacBags și MacTubes® este utilizată în reconstrucția zonelor de recif, atacate de furtuni.

Protejarea mlaștinilor sărate. Întrucât vegetația marină e întotdeauna sub apă, mlastinile sărate sunt în zonei delimitată de maree și sunt inundate zilnic. Mlastinile sărate asigura o zonă tampon între uscat și mare și soluțiile noastre pot fi folosite pentru a consolida aceste domenii importante de protecție naturală. Ele necesită de multe ori întărirea canalelor naturale și a sistemelor de protecție la eroziune pentru marginile lor.

Produse