Officine Maccaferri
ROMÂNIA
Țară

Login

De lucru cu noi

workwithus

Proprietatea site-ului, Acordul la termeni de utilizare

Acesti Termeni si Conditii de utilizare (“Termeni de Utilizare”) se aplică pentru site-ul Officine Maccaferri situat la www.maccaferri.com, și toate site-urile asociate legate de www.maccaferri.com ale Officine Maccaferri si filialelor sale. Site-ul este proprietatea Officine Maccaferri S.p.A. (“Officine Maccaferri”) și licențiatorilor săi. PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI, SUNTETI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE; DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD, NU UTILIZAȚI ACEST SITE.

Vă rugăm să citiți acești Termeni de utilizare (“Termeni”, “Termeni de utilizare”) cu atenție înainte de a utiliza site-ul https://www.maccaferri.com (“Serviciul”), operat de Officine Maccaferri (“noi”sau “al nostru”).
Accesul la și utilizarea Serviciului este condiționat de acceptarea și respectarea acestor termeni. Termenii se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează Serviciul.
Prin accesarea sau utilizarea Serviciului sunteți de acord să respectați acești termeni. Dacă nu sunteți de acord cu acesti termeni de utilizare, atunci nu aveti dreptul să accesați acest serviciu.

Officine Maccaferri își rezervă dreptul, la discreția sa, de a schimba, modifica, adauga sau elimina portiuni din acesti termeni de utilizare, în orice moment. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic acești Termeni de Utilizare pentru eventuale schimbări. Utilizarea în continuare a site-ului după afișarea modificărilor va însemna că sunteți de acord cu modificările. Atâta timp cât respectați aceste Conditii de utilizare, Officine Maccaferri vă oferă dreptul personal, netransferabil, limitat pentru a intra și a folosi Site-ul.
Acest site vă este pus la dispoziție gratuit, fără alte garantii decât cele indicate anterior. Informațiile conținute pe site-ul web sunt exclusiv destinate scopurilor promoționale. Ne-am luat toate măsurile posibile pentru a ne asigura că informațiile conținute pe site-ul web sunt corecte la momentul publicării.
Cu excepția cazului în care se prevede altfel pe acest site, Officine Maccaferri și / sau filialele sale nu pot fi trași la răspundere pentru conținutul sau utilizarea paginilor web sau mesajelor trimise sau primite de dvs.

Conținut

Toate textele, grafica, documentele, interfețele utilizatorilor, interfețele vizuale, fotografiile, mărcile comerciale, logo-urile, sunetele, muzica, operele de arta si codul calculatorului (colectiv, “Conținut”), inclusiv, dar fără a se limita la design, structura, selectie, coordonare, expresii, “privește și simte” și dispunerea unui astfel de continut, tot acest Conținut de pe Site este proprietatea, controlat sau autorizat de către sau pentru Officine Maccaferri și / sau filialele sale, precum și este protejat prin drept comercial, drept de autor, brevete și legile mărcilor comerciale și prin diverse alte drepturi de proprietate intelectuală și legislație de concurență neloială.
Prin folosirea acestui site nu achiziționați niciun fel de drept cu excepția utilizării temporare a site-ului în conformitate cu acești Termeni.

Cu excepția celor prevăzute în mod expres în acești Termeni de Utilizare, nicio parte a site-ului și niciun conținut nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, afișat public, codificat, tradus, transmis sau distribuit în nici un fel pe orice alt calculator, server, site sau alt mediu de publicare sau distribuție sau pentru orice întreprindere comercială, fără consimțământul expres prealabil scris a lui Officine Maccaferri.

Utilizarea acestui site este interzisă pentru orice scop care nu este în conformitate cu legea. Mai exact, sunteți de acord să prezintați, utilizați, copiați, introduceți sau să autorizați intrarea de mesaje defăimătoare, obscene, abuzive sau indecente care încalcă intimitatea oricărei părți. Puteți, de asemenea, sa fiti de acord sa nu prezintați materiale nesolicitate promoțional sau publicitare, spam sau similare, sau mesaje de volum mare, care ar putea interfera cu functia site-ul web sau utilizarea acesteia de către alți utilizatori. Rămâne implicit că Officine Maccaferri își rezervă dreptul de a spori, modifica, altera, suspenda sau permanent dezactiva site-ului, în întregime sau în parte, și / sau pentru a restricționa sau interzice accesul la Site, în orice moment și fără notificare.

Puteți folosi informații cu privire la produsele și serviciile (cum ar fi date tehnice, documente tehnice și materiale similare) intenționat puse la dispoziție de Officine Maccaferri pentru a le descărca de pe site-ul lui Officine Maccaferri, cu condiția să (1) nu eliminați nicio notificare despre propietatea copiilor documentelor, (2) utilizați informațiile numai în scopul dumneavoastră personal, necomercial sau informațional și nu copiați sau postați astfel de informații de pe orice computer conectat la rețea sau să difuzați conținutul în mass-media, (3) nu faceți nicio modificare la orice fel de informație, și (4) nu faceți nicio declarație sau garanție suplimentară referitoare la astfel de documente.

Declinarea Responsabilitătii

Informațiile, inclusiv datele tehnice și inginerești,cifre, tabele, proiecte, desene, detalii, proceduri propuse, software-ul și specificațiile propuse, prezentate in acest site sunt doar informații generale. Informațiile conținute în acest document se pot modifica fără preaviz. Datorită faptului că s-au depus toate eforturile pentru a asigura exactitatea lor, aceste informații nu ar trebui să fie utilizate sau invocate pentru orice aplicație specifică fără examen profesional independent și verificarea, adecvarea și aplicabilitatea exactității lor. În măsura maximului permis de lege, utilizatorul este singurul responsabil pentru selectarea, utilizarea, eficiența și adecvarea informațiilor și orice persoana care folosește informația o face pe risc propriu și își asumă toate responsabilitățile ce rezultă ditnr-o astfel de utilizare.

Utilizarea de inginerii software pe site – Acord de licență software

Acesta este un acord legal între dvs. (fie persoană fizică sau juridică), și Officine Maccaferri. Officine Maccaferri care este proprietarul unic și exclusiv al programului software Officine Maccaferri atașat (“Software”). Officine Maccaferri vă acordă o licență neexclusivă pentru a utiliza software-ul numai în condițiile prevăzute în acest document. Vă rugăm să citiți acest acord de licență. Prin deschiderea pachetului software sigilat (e) și/ sau instalarea software-ului, sunteți de acord să respectați acești termeni. Dacă nu sunteți de acord cu acesti termeni si conditii, ștergeți toate copiile produsului software descărcat sau returnați pachetul software intact, împreună cu alte componente ale produsului Officine Maccaferri pentru a vi se rambursa prețul plătit de dvs., daca este cazul. Software-ul descarcat ar trebui eliminat din toate folderele de stocare temporară sau permanentă.

ACORDAREA LICENȚEI. Officine Maccaferri vă acordă dreptul de a utiliza copia programului SOFTWARE Officine Maccaferri pe un singur calculator, sau ca urmare a cererii la Officine Maccaferri, pe mai multe calculatoare în cadrul aceleiași companii. SOFTWARE-ul este “utilizat” pe un calculator atunci când este încărcat în memorie temporară (de exemplu, RAM) sau instalat în memoria permanentă (de exemplu, hard disk, CD-ROM sau alt dispozitiv de stocare) de pe acel computer. Nu puteti copia, modifica sau transfera programul.

DREPTURI DE AUTOR. SOFTWARE-ul este deținut de Officine Maccaferri și este protejat de legile internaționale privind drepturile de autor și tratatele internaționale. În conformitate cu legile dreptului de autor și a tratatelor internaționale, nu poți copia acest software, cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul acord.

ALTE RESTRICȚII. Nu puteți închiria sau concesiona SOFTWARE-ul. Nu aveți dreptul să-l revindeți, dacă nu ați cerut prealabil în scris permisiunea de la Officine Maccaferri. Permisiunea scrisă nu va fi refuzată pentru a transfera software-ul la o entitate succesoare, definită ca o entitate deținătoare sau care achiziționează mai mult de cincizeci la sută din acțiuni aflate în circulație. Nu puteți tarifa clienti pentru dezvoltarea sau utilizarea programului numit mai sus.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII. Informațiile, inclusiv datele tehnice și inginerești,cifre, tabele, proiecte, desene, detalii, proceduri propuse, software-ul și specificațiile propuse, prezentate in acest site sunt doar informații generale. Informațiile conținute în acest document se pot modifica fără preaviz. Datorită faptului că s-au depus toate eforturile pentru a asigura exactitatea lor, aceste informații nu ar trebui să fie utilizate sau invocate pentru orice aplicație specifică fără examen profesional independent și verificarea, adecvarea și aplicabilitatea exactității lor. În măsura maximului permis de lege, utilizatorul este singurul responsabil pentru selectarea, utilizarea, eficiența și adecvarea informațiilor și orice persoana care folosește informația o face pe risc propriu și își asumă toate responsabilitățile ce rezultă ditnr-o astfel de utilizare.

NU EXISTĂ ALTE GARANȚII. INFORMAȚIILE ȘI SOFTWARE. Ul sunt furnizate “ca atare”. la limitele maxime permise de lege, Officine Maccaferri refuză orice garanție expresă sau implicită inclusă dar fără a se limita la garanții de comercializare, potrivite pentru orice scop anume sau libertatea de încălcare aunui patent, marcă comercială, drept de autor, drept de proprietate în ceea ce privește datele conținute sau la care se face referire aici. La limitele maxime permise de lege, Officine Maccaferri își declină orice garanție asociată folosirii sau utilizării. în afară de ceea ce e precizat aici, nimic nu poate fi interpretat ca acordare de licență, brevet, marcă comerciala sau drepturi de autor. La limitele maxime permise de lege, Officine Maccaferri nu va fi responsabil în fața utilizatorului pentru daune indirecte, speciale, accidentale rezultate din utilizarea, folosirea sau incapacitatea de a utiliza corect informațiile sau software-ul. Acest program este destinat să ofere asistență de proiectare pentru ingineri în utilizarea corectă doar a produselelor Officine Maccaferri. Acest program ia în considerare caracteristicile fizice ale materialelor fabricate de grupul Officine Maccaferri. Astfel, punerea în aplicare a acestui program la produsele care nu fabricate de Officine Maccaferri ar putea să nu producă rezultatele scontate.

TERMEN. Acest Acord de licență este în vigoare până la terminarea lui. Veti putea rezilia acest acord prin returnarea SOFTWARE-ului și materialelor adiacente la Officine Maccaferri. Această licență se va termina, de asemenea, dacă nu respectați orice termen sau condiție a prezentului acord. Sunteți de acord asupra rezilierii și returnării SOFTWARE-ului și materialelor adiacente la Officine Maccaferri. Prezentul acord este declarația completă și exclusivă între noi care înlocuiește orice fel de propunere sau acord prealabil, oral sau în scris, precum și orice alte comunicări între dvs și Officine Maccaferri referitoare la obiectul prezentului acord. Prezentul acord se prevalează de orice dispoziție care ar putea fi menționată în termenii de garantie, comanda pentru licență alte documente.

Utilizarea de către dumneavoastră a site-ului

Nu puteti folosi orice “deep-link-ul”, “page scrape”, “robot”, “spider” sau alte dispozitive automate, programe algoritmice sau de metodologie, sau orice proces manual similar sau echivalent, pentru accesul, obținerea, copierea sau monitorizarea oricărei porțiuni a site-ului sau a oricărui conținut, sau reproduce in orice mod sau eluda structura de navigare sau prezentare a site-ului sau a oricărui conținut, pentru a obține sau a încerca să obțineți diferite materiale, documente sau informatii prin orice mijloace ce nu au fost puse intenționat la dispoziție dvs prin intermediul Site-ul. Officine Maccaferri își rezervă dreptul de a bloca orice astfel de activitate.

Nu aveți dreptul să încercați să obțineți accesul neautorizat la orice portiune sau caracteristică a site-ului, saula oricare alte sisteme sau rețele conectate la Site sau la serverul Officine Maccaferri, sau la oricare dintre serviciile oferite pe sau prin intermediul Site-ului, prin hacking, forțarea parolei sau orice alte mijloace ilegale.

Sunteți de acord că nu veți întreprinde nicio acțiune care impune o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii a site-ului sau a sistemelor sau rețelelor lui Officine Maccaferri sau oricăror sisteme sau rețele conectate la Site sau la Officine Maccaferri.

Sunteți de acord să nu folosiți niciun dispozitiv, software pentru a interfera sau a incerca sa interferați cu buna funcționare a site-ului sau cu orice tranzacție care se desfășoară pe Site, sau cu folosirea oricărei alte persoane a site-ului.

Nu aveți dreptul să utilizați Site-ul sau orice Conținut în scopuri ilegale sau interzise de acești Termeni de utilizare, sau pentru a solicita exercitarea oricăror activități ilegale sau alte activități care încalcă drepturile Officine Maccaferri sau ale altora.

Conturi

Anumite caracteristici sau servicii oferite pe sau prin intermediul site-ului v-ar putea cere să deschideți un cont (inclusiv cu ID și parolă).
Când creați un cont la noi, trebuie să ne furnizați informații care sunt corecte, complete, actuale si valabile în orice moment. Imposibilitatea de a face acest lucru constituie o încălcare a Termenilor, ceea ce poate duce la rezilierea imediată a contului dvs. cu privire la serviciul nostru.
Sunteți în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității informațiilor mentionate pentru contul dvs., inclusiv parola, precum și pentru toate activitățile care au loc în contul dvs. Sunteți responsabil pentru protejarea parolei pe care o utilizați pentru a accesa Serviciul și pentru orice activități sau acțiuni referitoare la parola, dacă parola este utilizată cu serviciul nostru sau cu un serviciu terț.
Sunteți de acord să nu dezvăluiți parola unei terțe parti. Trebuie să ne anunțați imediat după ce ați luat cunoștință de orice încălcare a securității sau utilizarea neautorizată a contului dvs. Nu aveți dreptul să vă utilizați de identitatea, parola sau contul altcuiva pe siteul Officine Maccaferri fără permisiunea expresă și acordul titularului ce detine ID-ul, parola sau contul pe site-ul Officine Maccaferri. Officine Maccaferri nu poate și nu va fi răspunzător pentru orice pierdere sau daune rezultate din nerespectarea acestor obligații mentionate mai sus.

Intimitate

În conformitate cu termenii acestui document, “datele cu caracter personal” indică orice fel de date care ar putea identifica un utilizator individual al site-ul web, de exemplu: numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, etc.
Politica de confidențialitate Officine Maccaferri pentru Datele cu Caracter Personal este valabilă pentru utilizarea acestui site iar termenii săi sunt mentionati la Conditii de utilizare. Pentru a vizualiza Politica de confidențialitate Officine Maccaferri, faceți clic aici. În plus, prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord ca transmisiile Internet nu sunt niciodată complet private sau securizate. Înțelegeți că orice mesaj sau informații pe care le trimiteți la site poate fi citit sau primit de alții, chiar dacă există o înștiințare special că o anumită transmisie (de exemplu, informațiile cardului de credit) este criptată.

Proprietate Intelectuală

Serviciul și conținutul său, caracteristicile și funcționalitatea sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Officine Maccaferri și licențiatorii săi. Serviciul este protejat de drepturi de autor, marca, precum și alte legi atât Italia și în străinătate. Mărcile noastre și drepturile comerciale nu pot fi utilizate în legătură cu orice produs sau serviciu fără acordul prealabil scris al Officine Maccaferri.
Serviciul nostru poate conține link-uri către site-uri web sau servicii de la terți care nu sunt deținute sau controlate de Officine Maccaferri. Aceste site-uri corelate sunt furnizate numai ca un avantaj pentru vizitatori.
Officine Maccaferri nu are niciun control asupra, și nu își asumă nici o responsabilitate pentru continutul, politicile de confidentialitate sau practicile de pe orice site-uri web sau servicii ale terților. Mai mult, sunteti informat că sunteti de acord ca Officine Maccaferri nu va fi responsabil sau răspunzător, direct sau indirect, pentru orice paguba sau pierdere cauzata sau presupusa a fi fost cauzata de sau in legatura cu folosirea sau increderea in orice astfel de continut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin orice astfel de site-uri web sau servicii.
Vă sfătuim să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale site-urilor web sau servicii de la terți pe care le vizitați.

Terminare

Putem rezilia sau suspenda contul imediat, fără notificare prealabilă, din orice motiv, inclusiv, fără limitare, dacă ați încălcat Termenii nostri.

La terminare, dreptul dvs. de a utiliza Serviciul va înceta imediat. Dacă doriți să închidem contul dvs., puteți întrerupe pur și simplu utilizarea Serviciului.

Limitarea răspunderii

Cu excepția cazurilor interzise prin lege, în niciun caz Officine Maccaferri și / sau subsidiarele sale și / sau filialele sale, nici directorii, angajații, partenerii, agenții, furnizorii sau afiliate, nu vor fi răspunzători pentru orice acțiune indirectă, accidentală, specială, cu consecințe punitive sau daune, inclusiv fără a se limital la pierderi de profit, date, utilizare, fondul comercial, sau alte pierderi intangibile, rezultată din: (i) accesul la sau utilizarea sau incapacitatea de a accesa sau utiliza serviciul; (ii) orice comportament sau continut al oricărei părți terțe privind serviciul; (iii) orice conținut obtinut de la Serviciu; și (iv) accesul neautorizat, folosirea sau alterarea transmisiilor sau conținuturilor dvs, fie că se bazează pe garanție, contract, prejudiciu (inclusiv neglijență) sau orice altă teorie juridică, dacă nu am fost informați cu privire la posibilitatea unor astfel de daune, și chiar dacă un remediu prezentat aici se constată că nu au reușit scopului său esențial.

Indemnizație

Sunteti de acord sa despagubiti Officine Maccaferri, directorii, acționarii, predecesorii, succesorii, angajații, agențiile, subsidiarele și filiale, inofensive de orice cereri, pierderi, răspunderi, creanțe sau cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților), înaintate împotriva Officine Maccaferri de către terțe părți ca urmare a/ care decurg din/ în legătură cu utilizarea Site-ului.

Act de renunțare

Officine Maccaferri nu promite că acest site sau conținut, serviciu sau caracteristică a site-ului va fi lipsită de erori sau neîntreruptă, sau ca toate defecțiunile vor fi remediate sau că utilizarea site-ul va oferi rezultatele scontate. site-ul și conținutul său sunt emise “ca atare”, “așa cum sunt ele disponibile”. Toate informațiile oferite pe site fac obiectul unei schimbări fără notificare prelalabilă. Officine Maccaferri vă poate asigura că fiecare pachet de date pe care le descărcați de pe site nu sunt contaminate cu virusi sau alte caracteristici destructive. Officine Maccaferri nu oferă niciun fel de garanții, explicite sau implicite, inclusiv garanții de acuratețe pentrucomercializare si potrivite pentru un anumit scop. Officine Maccaferri refuză orice răspundere pentru acțiuni, omisiuni și desfășurarea oricărei terțe părți în cadrul sau legat de utilizarea site-ului si / sau orice servis al lui Officine Maccaferri. va asumati total responsabilitatea pentru utilizarea site-ului si al oricăror alte site-uri. Singura dvs. despăgubire pentru nemulțumirea referitoare la site sau la oricare conținut se poate rezolva prin oprirea utilizării site-ului sau a conținutului său. această limitare reprezintă o relaxare a condițiilor dintre părți.

Avertismentul de mai sus se aplică la orice fel de daune, responsabilități cauzate de orice esec de performanta, eroare, omisiune, intrerupere, stergere, defecțiune, intarziere in operare sau transmitere, virus informatic, întreruperea liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat, modificare sau utilizare, ce duce la încălcarea contractului, prejudiciu, neglijență sau orice altă cauză de acțiune.

Officine Maccaferri își rezervă dreptul de a aplica oricare dintre următoarele măsuri, în orice moment, fără notificare: (1) de a modifica, suspenda sau anula operarea sau accesul la Site, sau în orice parte a site-ului, pentru orice motiv; (2) pentru a modifica sau schimba site-ului, sau orice parte a site-ului, precum și orice politici sau condițiile aplicabile; și (3), pentru a întrerupe funcționarea Site-ului, sau orice parte a site-ului, pentru a efectua lucrări de întreținere de rutină, corectarea erorilor, sau alte modificări.

Încălcarea acestor termeni de utilizare

Officine Maccaferri poate dezvălui orice informație pe care o deținem despre dvs (inclusiv identitatea), dacă stabilim că o astfel de divulgare este necesară în legătură cu orice investigație sau reclamație cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului, sau pentru vă identifica, contacta sau a introduce o acțiune în justiție împotriva cuiva care poate cauza un prejudiciu sau interfera cu drepturi sau a bunuri (fie intentionat sau neintentionat) ale lui Officine Maccaferri, sau drepturile sau proprietatea asupra vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului, inclusiv cliențiilor Officine Maccaferri. Officine Maccaferri își rezervă dreptul în orice moment să dezvăluie orice informație pe care Officine Maccaferri o consideră necesară pentru a se conforma cu orice lege, regulament, proces legal sau solicitare guvernamentală. Officine Maccaferri, de asemenea, poate dezvălui informațiile dvs. atunci când Officine Maccaferri stabilește că legislația aplicabilă impune sau permite o astfel de divulgare, inclusiv schimbul de informații cu alte companii și organizații în scopuri de protecție a fraudei.

Recunoașteți și sunteți de acord că Officine Maccaferri poate păstra orice transmitere sau comunicare a dvs cu Officine Maccaferri prin Site sau cu oricare serviciu oferit pe sau prin intermediul Site-ului, și poate dezvălui, de asemenea, astfel de date, dacă este necesar să facă acest lucru prin lege sau Officine Maccaferri stabilește că o astfel de menținere sau divulgare este rezonabil necesară pentru (1), în conformitate cu procedurile legale, (2) pune în aplicare aceste Conditii de utilizare, (3) răspunde cererilor referitoare la date care încalcă drepturile altora, sau (4) a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța personală Officine Maccaferri, angajaților sai, utilizatoriilor sau vizitatorilor site-ului, și a publicului.

Dacă Officine Maccaferri nu ia nicio acțiune în justiție împotriva dvs, ca urmare a încălcarii de către dvs. a acestor Termeni de Utilizare, Officine Maccaferri va avea dreptul de a recupera de la dvs, și sunteți de acord să plătiți toate taxele legale rezonabile și costurile unei astfel de acțiuni, în plus față de orice alt ajutor acordat de Officine Maccaferri. Sunteți de acord că Officine Maccaferri nu va fi raspunzator fata de dumneavoastra sau oricare terță parte pentru incheierea accesului la Site, ca urmare a unei violări a acestor Condiții de utilizare.

Legea în vigoare

Sunteti de acord ca toate aspectele legate de accesul la sau utilizarea Site-ului, inclusiv toate disputele, vor fi guvernate de legile din Italia.

Incapacitatea noastra de a pune în aplicare orice drept sau prevederea acestor Termeni nu vor fi considerate o renunțare la aceste drepturi. Dacă orice prevedere a acestor Termeni este socotită a fi invalidă sau inaplicabilă de către o instanță, restul prevederilor acestor Termeni vor rămâne în vigoare. Acești Termeni constituie întregul acord între noi cu privire la serviciul nostru, și elimină și înlocuiesc oricare ale acorduri anterioare, existente între noi în ceea ce privește Serviciul.

Modificări

Ne rezervam dreptul de a modifica sau înlocui acești termeni în orice moment. În cazul în care o revizuire este semnificativă, vom încerca să o furnizăm în cel puțin 30 de zile înainte ca noi termeni să intre în efect. Schimbarea materială va fi stabilită la discreția noastră.

Prin continuarea accesării sau utilizării serviciul nostru după ce aceste revizuiri intra în vigoare, sunteți de acord să respectați termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noile condiții, vă rugăm să încetați folosirea Serviciului.

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări despre acești termeni, vă rugăm să ne contactați. Orice feedback oferit pe acest site va fi considerat a fi neconfidențial. Officine Maccaferri va fi liber să folosească aceste informații în mod nerestricționat.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This