Officine Maccaferri
POLSKA
Kraj

Zaloguj się

Słownik Terminów

Ściany oporowe masywne (grawitacyjne)

Ściany przylegające do niestabilnego zbocza, które zapobiegają jego osunięciu. Duża masa własna ścian przeciwstawia się sile parcia gruntu.

Zbrojenie gruntu

Technika polegająca na wprowadzeniu do gruntu elementów z syntetycznej geosiatki. Grunt zbrojony ma dużo większe możliwości niż niezbrojony – można z niego formować zbocza o większym kącie nachylenia, lepiej rozkłada obciążenia i mniej osiada. Geosiatka użyta do zbrojenia może być wykonana ze stali lub polimerów, które współpracują z otaczającym je gruntem.

Nasypy posadowione na palach

Nasyp posadowiony na gruncie słabonośnym będzie miał tendencję do osiadania. Zapobiega temu posadowienie nasypu na palach – obciążenia nasypu są przenoszone na pale, a zatem na warstwy lepiej przystosowane strukturalnie do ich przejmowania. Wysokowytrzymałe geosiatki umieszczone pod nasypem tuż nad palami pozwalają na równomierne rozłożenie obciążeń na palach, dzięki czemu między palami mogą być zachowane większe odstępy. Zmniejsza to koszty i zużycie materiałów.

Okrywy rekultywacyjne składowisk

Kiedy składowisko lub kopalnia kończą swoją działalność, muszą zostać zabezpieczone okrywą rekultywacyjną, która pozwoli na zatrzymanie zanieczyszczonych i rozkładających się odpadów pod powierzchnią. Na okrywę składa się zestaw materiałów okrywających, które mają służyć uszczelnieniu, zabezpieczeniu i osuszenie szczytu składowiska. Ostatecznie zaliczane są często również różne rozwiązania umożliwiające rozwój roślinności na okrywie.

Rzeczne konstrukcje poprzeczne

Konstrukcje poprzeczne to wszystkie konstrukcje prostopadłe (lub, bardziej ogólnie, nierównoległe) do biegu rzeki lub cieku wodnego. Konstrukcje poprzeczne mogą całkowicie lub częściowo przekraczać rzekę lub ciek. Zaliczają się do nich ostrogi, jazy, przepusty i zapory. Do tej grupy można zaliczyć również mosty i ich wpływ na przepływ cieku wodnego (wiry, zmiany prądu i erozja przy podporach).

Bariery przeciwodłamkowe

Bariery przeciwodłamkowe, które zostały zaprojektowane tak, żeby stopniowo odkształcać się pod wpływem uderzeń odłamków skalnych. Konstrukcje te stworzono jako zestaw narzędzi, który wymaga przetestowania zgodnie z określonymi wymaganiami (np. wytycznymi ETAG 027). Komponenty bariery pochłaniają energię uderzenia.            W zależności od wielkości odłamka bariera może ulec trwałej deformacji wymagającej naprawy. Wysokość końcowa bariery oraz jej odkształcenie w momencie uderzenia są kluczowymi czynnikami rozważanymi                    w procesie projektowania.

Bioinżynieria

Technika ta zakłada wprowadzenie roślinności do rozwiązań konstrukcyjnych. Dzięki bioinżynierii gruntów mury gabionowe zapewniające długofalową stabilizację brzegu rzeki mogą stać się podłożem dla roślinności rozwijającej się wewnątrz i na powierzchni gabionów. To rozwiązanie pozwala na połączenie długoterminowej niezawodności konstrukcji (możliwej do zaprojektowania, sprawdzonej i przetestowanej) z walorami estetycznymi i ekologicznymi.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This