Zalety naszych produktów w procesie składowania. Bezpieczne składowanie odpadów, odcieków i materiałów toksycznych jest istotnym elementem pracy kopalni. Wachlarz oferowanych przez nas rozwiązań obejmuje m.in. geosyntetyczne membrany MacLine®, geosiatki MacGrid® i geokompozyty drenażowe MacDrain®, które
wykorzystywane są podczas ługowania jako zabezpieczenie podstaw hałd, w stawach odparowujących i uszczelnieniach osadników. Wodoszczelne wały często wykonane są z gruntu zbrojonego geosiatkami lub z gabionowych konstrukcji oporowych, które podtrzymują składowany materiał i zapasy.

Wsparcie systemów drenażowych. Ogromny ciężar składowanych zapasów oraz uszczelnień pod hałdami minerałów może powodować osiadanie. Nasze wysokowytrzymałe, ultra-mocne geosiatki ParaLink® wykorzystuje się do zbrojenia podstaw hałd w celu zapobiegania nierównomiernemu osiadaniu i utrzymania wydajności systemów drenażowych.

need more information maccaferri