Procesy przeróbcze od początku do końca. Do procesów przeróbczych zalicza się działania od momentu wydobycia surowców mineralnych aż po uzyskanie koncentratu. Do licznych etapów tego procesu należeć może kruszenie, frezowanie, mielenie, klasyfikacja czy koncentracja.

Rozwiązania, odporne na duże obciążenia. Posiadamy rozległe doświadczenie w budowie wielkich ścian zsypów i kruszarek w obrębie kopalń, a także konstrukcji
wspierających przenośniki. Nasze systemy zbrojenia gruntu, jak np. MacRES® czy Terramesh® w połączeniu z wysokowytrzymałymi, ultra-mocnymi geosiatkami ParaLink® tworzą razem często pionowe konstrukcje oporowe, które są w stanie wytrzymać ogromny ciężar wozideł.

Oszczędność czasu i pieniędzy. Kolejną zaletą wymienionych rozwiązań jest to, że ściany tego typu są szybkie w montażu, a materiał wydobyty przy kopaniu leja może posłużyć jako wypełnienie zbrojonych ścian oporowych z geosiatek. Dzięki temu oszczędza się czas i pieniądze, a także minimalizuje wpływ na proces produkcji.

Ochrona środowiska podczas procesu koncentracji. Proces koncentracji wymaga zastosowania systemów hydroizolacyjnych. Koncentrat gromadzony jest w osadnikach, co zapobiega przenikaniu odcieków do gruntu i chroni przed potencjalnym skażeniem warstw wodonośnych. W obrębie konstrukcji zabezpieczających wykorzystuje się grunt
zbrojony, a geomembrany MacLine® i geokompozyty drenażowe MacDrain® nie dopuszczają do wycieku zanieczyszczeń poza obręb uszczelnienia pod hałdami minerałów.

need more information maccaferri