Zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i szybowych. Praca pod ziemią wymaga odpowiedniego podejścia – jedynie zastosowanie należytych technik umożliwia wydobycie cennych minerałów. W naszej ofercie znaleźć można wiele rozwiązań zabezpieczających wyrobiska korytarzowe przed skałami osypującymi się ze stropu podczas prac wydobywczych.
W zależności od rodzaju ryzyka, rozwiązania te obejmują stalowe lub polimerowe siatki, a także zbrojenie rozproszone, którym wzmacnia się beton natryskowy. Nasze wysoce wytrzymałe siatki polimerowe ParaRib® do pokrywania wyrobisk korytarzowych są białe i łatwo przenosi się je w ciasnych przestrzeniach. Charakteryzują się również zmniejszoną palnością. Do betonu natryskowego dodawane są włókna stalowe i polimerowe Wirand®, które go wzmacniają i zapewniają większą stateczność wyrobisk pionowych i poziomych w stosunku do zbrojenia betonu tradycyjnymi siatkami stalowymi.

Mniej zakłóceń to większe wydobycie. Szybki montaż wymienionych rozwiązań minimalizuje zakłócenia w pracach wydobywczych.

need more information maccaferri