Skuteczne rozwiązania dla kopalń o stromych zboczach. W kopalniach odkrywkowych wydobywa się cenne surowce leżące płytko pod powierzchnią gruntu. Procesy, które się z tym wiążą, takie jak rozdrabnianie, załadunek, przeładunek materiałów i kontrola produkcji wymagają użycia ciężkiego sprzętu. Aby w jak największym stopniu zwiększyć wydobycie, a jednocześnie zmniejszyć powierzchnię przeznaczoną pod infrastrukturę, kopalnie te często charakteryzują się stromymi zboczami, które sprzyjają odspajaniu się i przemieszczaniu mas skalnych zagrażających ludziom i infrastrukturze. W tego typu problemach idealnie sprawdzą sięwysokowytrzymałe siatki stalowe (Steelgrid® HR, siatki liniowe i pierścieniowe) oraz bariery przeciwodłamkowe o odporności na uderzenia się gającej od 100kJ. Dostępne są również nasypy przeciwodłamkowe oraz zabezpieczenia przewidziane dla siły uderzeniowej do 20 000 kJ, które nie wymagają tak częstej konserwacji jak tradycyjne bariery przeciwodłamkowe i potrafią wytrzymać uderzenie licznych obrywów skalnych bez konieczności naprawy.

need more information maccaferri