Soil-Veneer-Applications

 
Ryzyka związane z powierzchniami o małym kącie tarcia. Układanie gruntu na powierzchni o małym kącie tarcia wiąże się z ryzykiem, że grunt będzie się zsuwał. Taka sytuacja zdarza się zaskakująco często, najczęściej na okrywach składowisk, na brzegach zbiorników, jezior, zapór i w innych miejscach.

Kiedy potrzebne zbrojenie przeciw zsuwom może być potrzebne. W zagadnieniach powierzchniowego zsuwu gruntu prawdopodobnym jest, że zastosowano już geosyntetyczne uszczelnienie (MacLine®, MacLine® GCL). Warstwa glebotwórcza ułożona na uszczelnieniu zazielenienia skarpy może zsuwać się po powierzchni o niewielkim kącie tarcia a przez to konieczne może być zbrojenie przeciw zsuwowi gruntu.

Geomaty MacMat® oraz zbrojona MacMat® R to przestrzenne wyroby o różnej grubości, instalowane na powierzchniach o wytrzymałości niewystarczającej do utrzymania w stateczności warstwy gruntu. MacMat® R jest oferowana z dużą wytrzymałością na rozciąganie dzięki czemu może stabilizować grunt nawet na długich skarpach, na których nie
ma pośredniego zakotwienia.

Korzystając ze specjalnego oprogramowania do powierzchniowego umacniania skarp jesteśmy w stanie dobrać dla naszych klientów odpowiedni typ oraz grubość geomaty.

Produkty

need more information maccaferri