Rockfall-embankment

 

Zastosowanie nasypów przeciwodłamkowych. Nasypy przeciwodłamkowe to biernesystemy ochrony, które idealnie sprawdzają się w miejscach, gdzie niemożliwy jest montaż
konstrukcji stabilizacji powierzchniowej (np. na bardzo szerokich zboczach) lub tam, gdzie nie można zatrzymać spadających skał ze względu na niedostępność całego zbocza. Nasypy przeciwodłamkowe stosuje się do zabezpieczeń przed naturalnymi zagrożeniami,osuwiskami, obrywami skalnymi, lawinami, zagrożeniami hydrogeologicznymi, itp.
Ponowne wykorzystywanie materiałów z wykopów do ochrony. Obecnie nasypy przeciwodłamkowe Maccaferri buduje się ze zbrojonego gruntu, dzięki czemu wykonawcymogą wykorzystać dostępne na miejscu materiały z wykopów. Maccaferri oferuje szerokągamę okładzin nasypu, jak na przykład okładzina roślinna, która zmniejsza negatywny wpływna środowisko naturalne i poprawia estetykę nasypu. 
Rzadkie naprawy i ogromny potencjał. Ponieważ nasypy przeciwodłamkowe Maccaferri wykonane są ze zbrojonego gruntu, ich wielkość można dostosować tak, aby były w staniewytrzymać uderzenia o ogromnej sile (aż do 20 000 kJ) i zmienić kierunek potencjalnychspływów gruzowych. W przeciwieństwie do barier przeciwodłamkowych, nasypyprzeciwodłamkowe mogą przyjąć wiele uderzeń spadających skał bez konieczności
naprawy.
Do zaprojektowania oferowanych przez Maccaferri nasypów przeciwodłamkowych ozdolności absorpcji energii równej 20 000 kJ posłużyła Metoda Elementów Skończonych(FEM). Jeśli istnieje odpowiednia ilość wolnej przestrzeni pod budowę nasypu, jego
zdolności pochłaniania energii są praktycznie nieograniczone. 

Produkty

need more information maccaferri