Construction-over-voids

Ochrona przed osiadaniem. Wysokowytrzymałe geosiatki i geotekstylia często wykorzystuje się tam, gdzie istnieje ryzyko szkód górniczych lub w miejscach, w których mogą powstać naturalne kawerny i zjawiska krasowe. Nieciągłości tego rodzaju mogą pojawić się nagle a ich kształt jest często okrągły lub eliptyczny.

Nasze rozwiązania geoinżynieryjne. Wysoko wytrzymałe geosiatki ParaLink® firmy Maccaferri układa się nad obszarem zagrożonym osiadaniem, wydłużając siatkę na obliczony dystans poza przewidywany obrys zapadliska. W przypadku wystąpienia osiadania geosiatki lub geotekstylia rozciągną się nad pustką, podtrzymując grunt ponad nimi.

Nieco tańszym, bardziej doraźnym rozwiązaniem jest zastosowanie geotkanin MacTex® W2 do zbrojenia gruntu.

Szczegółowo zaprojektowane i skuteczne. Geosiatki ParaLink® spełnią nawet najbardziej surowe kryteria projektu, czego dowodem jest fakt, że od lat znajdują zastosowanie w opisywanych tu zagadnieniach. Inżynierowie i technicy Maccaferri są zawsze gotowi do zapewnienia wsparcia technicznego – zarówno na etapie projektu, jak i realizacji.

Nasze doświadczenie i specjalistyczna wiedza. Wszystkie geosiatki i geotekstylia (niezależnie od producenta i używanego polimeru), zanim zadziałają jako skuteczne zbrojenie muszą się odkształcić (wydłużyć). Dlatego tak ważne jest dopilnowanie aby dopuszczalne odkształcenia nasypu, ze względu na stan graniczny użytkowalności, były zgodne z długoterminowym odkształceniem geosiatki. Jako producent geosiatek i projektant rozwiązań geotechnicznych doskonale wiemy jak właściwości produktów będą zmieniać się w czasie. Stosując oprogramowanie MacBARS inżynierowie Maccaferri wnoszą wartość dodaną do projektu i przyczyniają się do rozwiązywania tego typu problemów.

Produkty

need more information maccaferri