TerraWall Fina_wm

TerraWall® to system zbrojenia gruntu przeznaczony dla niemal pionowych ścian oporowych wzdłuż autostrad i linii kolejowych, w kopalniach, konstrukcjach tymczasowych oraz tam, gdzie wymagane są ściany oporowe z gruntu zbrojonego.

Podobnie jak Terramesh® System, TerraWall® składa się z modułów wykonanych z podwójnie splatanej siatki stalowej. Zarówno część kotwiąca, jak i oblicowanie danego modułu wykonane są z jednego ciągłego panelu siatkowego. Większość komponentów składana jest fabrycznie, dlatego też montaż na miejscu wymaga minimalnego nakładu pracy. Zbrojenie z podwójnie splatanej siatki wykorzystuje tarcie na powierzchni drutu        oraz, co ważniejsze, blokadę mechaniczną między siatką a zasypką.

need more information maccaferri