Ballasted Mattress

Materac balastowy 

Materac balastowy Maccaferri jest prefabrykowanym materacem kompozytowym, wykorzystywanym w podwodnych rozwiązaniach do filtracji, rozdzielania, ochrony i
rekultywacji dna morskiego. Materac stosowany jest pod konstrukcjami morskimi (lubrzecznymi), takimi jak falochrony, budowle przeciwerozyjne, ostrogi, itp. lub tam, gdziepomiędzy budowlą hydrotechniczną, a dnem morskim potrzebna jest warstwa filtracyjna. Na lądzie łatwiejszym rozwiązaniem jest instalacja geosyntetyków wysokiej jakości, któregwarantują odpowiednią filtrację (lub inne cechy fizyczne), wydajność i odporność naprzebicia. Niemniej przeniesienie tego produktu do środowiska wodnego oraz wypór materiału powoduje problemy instalacyjne.

Poza zapewnieniem warstwy filtracyjnej, materac balastowy może służyć również dozbrojenia, zabezpieczenia, a także rekultywacji zanieczyszczonych osadów.
Materace balastowe Maccaferri są zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby filtracyjne,nie przysparzać problemów podczas montażu w wodzie oraz pozostawać w kontakcie z
dnem morskim w celu zmniejszenia erozji i spowodowanej nią niestabilności konstrukcji.
Bazując na szerokim geosyntetycznym portfolio i wiedzy praktycznej w dziedzinie produkcji, firma Maccaferri wykorzystuje geowłókniny, materiały zbrojące i membrany w odpowiednich kombinacjach w celu zapewnienia wydajności na miarę projektu.
Materace rekultywacyjne to najnowocześniejsze podejście do problemu oczyszczaniazanieczyszczonych osadów w obrębie rzek i estuariów. Bagrowanie i usuwaniezanieczyszczonych osadów ze stref przemysłowych często jest  bardzo kosztowne, anaruszenie tych materiałów, może doprowadzić do ich rozprzestrzenienia się w dół rzekiFunkcja rekultywacji i zabezpieczenia, którą pełnią materace Maccaferri, może okazać sięwartościowym narzędziem pomagającym klientom wypełniać swoje obowiązki względem środowiska. Materace balastowe Maccaferri dostępne są w czterech różnych wersjach:
  • Balastowy materac filtracyjny (BFM)  spełnia funkcję filtracyjną i oddzielającą.Materac kompozytowy, składający się z dwóch geowłóknin po obu stronach zezbrojonym trójwymiarowym rdzeniem z geomaty oraz żwirowym obciążeniem umożliwiającym łatwy montażpod wodą.
  • Rekultywacyjny materac filtracyjny (RFM) podobny do materaca BFM, z tymżeobciążenie żwirowe wymieszane jest z organoglinką lub mieszanką aktywnego węglaw celu umożliwienia rekultywacji zanieczyszczonego osadu.
  • Balastowy materac zabezpieczający (BSM)  spełnia funkcję zabezpieczenia i uszczelnienia pod wodą. Materac ten jest  podobny do materaca BFMz tym że jednaz geowłóknin zastąpiona jest przez nieprzepuszczalną geomembranę MacLine GCL.
  • Rekultywacyjny materac zabezpieczający (RSM)  podobny do BSM, z tym żeobciążenie żwirowe wymieszane jest z organoglinką lub mieszanką aktywnego węglaw celu zapewnienia funkcji zabezpieczającej oraz rekultywacji zanieczyszczonegoosadu.

need more information maccaferri