Ballasted Mattress

Materac balastowy Maccaferri jest prefabrykowanym materacem kompozytowym, wykorzystywanym w podwodnych rozwiązaniach do filtracji, rozdzielania, ochrony i
rekultywacji dna morskiego. Materac stosowany jest pod konstrukcjami morskimi (lub rzecznymi), takimi jak falochrony, budowle przeciwerozyjne, ostrogi, itp. lub tam, gdzie pomiędzy budowlą hydrotechniczną, a dnem morskim potrzebna jest warstwa filtracyjna. Na lądzie łatwiejszym rozwiązaniem jest instalacja geosyntetyków wysokiej jakości, które gwarantują odpowiednią filtrację (lub inne cechy fizyczne), wydajność i odporność na przebicia. Niemniej przeniesienie tego produktu do środowiska wodnego oraz wypór materiału powoduje problemy instalacyjne.

Poza zapewnieniem warstwy filtracyjnej, materac balastowy może służyć również do zbrojenia, zabezpieczenia, a także rekultywacji zanieczyszczonych osadów.

Materace balastowe Maccaferri są zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby filtracyjne, nie przysparzać problemów podczas montażu w wodzie oraz pozostawać w kontakcie z
dnem morskim w celu zmniejszenia erozji i spowodowanej nią niestabilności konstrukcji.

Bazując na szerokim geosyntetycznym portfolio i wiedzy praktycznej w dziedzinie produkcji, firma Maccaferri wykorzystuje geowłókniny, materiały zbrojące i membrany w odpowiednich kombinacjach w celu zapewnienia wydajności na miarę projektu.

Materace rekultywacyjne to najnowocześniejsze podejście do problemu oczyszczania zanieczyszczonych osadów w obrębie rzek i estuariów. Bagrowanie i usuwanie zanieczyszczonych osadów ze stref przemysłowych często jest bardzo kosztowne, a naruszenie tych materiałów, może doprowadzić do ich rozprzestrzenienia się w dół rzeki. Funkcja rekultywacji i zabezpieczenia, którą pełnią materace Maccaferri, może okazać się wartościowym narzędziem pomagającym klientom wypełniać swoje obowiązki względem środowiska. Materace balastowe Maccaferri dostępne są w czterech różnych wersjach:

  • Balastowy materac filtracyjny (BFM) – spełnia funkcję filtracyjną i oddzielającą. Materac kompozytowy, składający się z dwóch geowłóknin po obu stronach ze zbrojonym trójwymiarowym rdzeniem z geomaty oraz żwirowym obciążeniem umożliwiającym łatwy montażpod wodą.
  • Rekultywacyjny materac filtracyjny (RFM)– podobny do materaca BFM, z tymże obciążenie żwirowe wymieszane jest z organoglinką lub mieszanką aktywnego węgla w celu umożliwienia rekultywacji zanieczyszczonego osadu.
  • Balastowy materac zabezpieczający (BSM) – spełnia funkcję zabezpieczenia i uszczelnienia pod wodą. Materac ten jest podobny do materaca BFM, z tym że jedna z geowłóknin zastąpiona jest przez nieprzepuszczalną geomembranę MacLine GCL.
  • Rekultywacyjny materac zabezpieczający (RSM) – podobny do BSM, z tym że obciążenie żwirowe wymieszane jest z organoglinką lub mieszanką aktywnego węgla w celu zapewnienia funkcji zabezpieczającej oraz rekultywacji zanieczyszczonego osadu.

need more information maccaferri