snow-fences-and-avalanche

System ErdoX Snow to zabezpieczenia umieszczane w miejscach tworzenia się lawin celem stabilizacji pokrywy śnieżnej. Unieruchamiają one część śniegu, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia lawiny. ErdoX Snow to jednostka modułowa wyposażona w pojedynczy element kotwiący. Oblicowanie w kształcie krzyża wykonane jest z belek stalowych cynkowanych ogniowo (PN-EN ISO 1461:2009) i ukształtowanych tak, aby ułatwić szybki montaż. Jedna z dwóch belek jest podzielona na dwie połączone części w celu ułatwienia transportu modułów.

need more information maccaferri