Bariery przeciwrumowiskowe Maccaferri zatrzymują przepływ wody i gruzu (spływ rumowiskowy) oraz płytkie osuwiska na skarpach, stokach i brzegach cieków.

Bariery przeciwrumowiskowe dostosowywane są do wymiarów projektu, rodzaju rumowiska i przewidywanej objętości spływu. Bariera stopniowo odkształca się pod wpływem siły spływu przenoszonej na rozpraszacze energii. Ciśnienie hydrostatyczne spływu ulega rozproszeniu w momencie zderzenia z barierą, która zatrzymuje materiał niesiony przez spływ.

Bariery przeciwrumowiskowe Maccaferri to gwarancja wytrzymałości i efektywności bez naruszania estetyki otoczenia, jak to ma miejsce w przypadku innych systemów przeciwrumowiskowych.

need more information maccaferri