Debris-Flow-Barriers

Bariery przeciwrumowiskowe

Bariery przeciwrumowiskowe Maccaferri zatrzymują przepływ wody i gruzu (spływ rumowiskowy) oraz płytkie osuwiska na skarpach, skokach i brzegach cieków.

Bariery przeciwrumowiskowe dostosowywane są do wymiarów projektu, rodzaju rumowiska i przewidywanej objętości spływu. Bariera stopniowo odkształca się pod wpływem siły spływu przenoszonej na rozpraszacze energii. Ciśnienie hydrostatyczne spływu ulega rozproszeniu w momencie zderzenia z barierą, która zatrzymuje materiał niesiony przez spływ.

Bariery przeciwrumowiskowe Maccaferri to gwarancja wytrzymałości i efektywności bez naruszania estetyki otoczenia, jak to ma miejsce w przypadku innych systemów przeciwrumowiskowych.

Bariery hybrydowe i tłumiące

Bariery hybrydowe i tłumiące wywodzą się z dynamicznych barier przeciwodłamkowych Maccaferri. Łączą w sobie odporność barier przeciwodłamkowych i samowystarczalność kurtyn siatkowych, które nie potrzebują częstej konserwacji. Siatka przechwytująca nie jest przymocowana u podnóża zabezpieczanego zbocza, ale jest dłuższa i zwisa swobodnie. Spadający odłamek nie jest przechwytywany i zatrzymywany, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnej bariery, ale po zderzeniu z barierą zostaje poprowadzony pod siatką, coraz
wolniej, w dół zbocza.

Bariery hybrydowe i tłumiące wykorzystuje się na tych zboczach, na których poniżej bariery jest wystarczająco dużo miejsca na strefę deponowania, w której odłamki mogą się
zatrzymywać i gromadzić.

Bariery hybrydowe i tłumiące dostarczane są w formie zestawu, który zawiera wszystkie komponenty poza zakotwieniami – panele siatkowe, słupy, podstawy, rozpraszacze energii,
liny i zaciski.

need more information maccaferri