rockfall web test

Bariery przeciwodłamkowe

Bariery przeciwodłamkowe mają na celu zatrzymywanie / przechwytywanie spadających okruchów skalnych i głazów zanim zderzą się z zabudową, drogami transportowymi, itp.

Bariery dostarczane są w formie zestawu, który zawiera wszystkie komponenty poza zakotwieniami – panele siatkowe, słupy, podstawy, rozpraszacze energii, liny i zaciski.

Dynamiczne bariery przeciwodłamkowe są zdolne do pochłaniania energii nawet na od 100 kJ.

Dzięki temu, że bariery Maccaferri opracowano we współpracy z wyspecjalizowanymi wykonawcami, ich montaż jest szybszy i prostszy, co pozwala zaoszczędzić czas na
budowie.

Bariery przeciwodłamkowe Maccaferri są testowane zgodnie z Wytycznymi do europejskich aprobat technicznych ETAG 27 Europejskiej Organizacji ds. Ocen Technicznych (EOTA).
Gama barier Maccaferri o nośności na od 100 kJ posiada Europejską Aprobatą Techniczną (ETA). Dalsza, szczegółowa kontrola systemu produkcji, dostaw i montażu pozwoliła na przyznanie barierom oznakowania CE (standardu jakości).

Bariera odkształca się pod wpływem uderzenia. Istotna jest wysokość bariery, którą udaje jej się utrzymać po uderzeniu – jeszcze zanim bariera zostanie naprawiona, może być szybko wystawiona na uderzenia kolejnych odłamków. Wszystkie dynamiczne bariery przeciwodłamkowe Maccaferri odznaczają się wysokościami końcowymi po uderzeniu na najwyższym poziomie, które kwalifikują je do kategorii A zgodnie z ETAG 27.

Warto zauważyć, że oznakowanie CE przyznawane jest konkretnym zakładom produkcyjnym. Aby dowiedzieć się, czy bariery dostępne na lokalnym rynku posiadają oznakowanie CE, należy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem technicznym Maccaferri.

need more information maccaferri