rockfall-debris-flow-barriers-maccaferri-solution

Bariery przeciwodłamkowe mają na celu zatrzymywanie / przechwytywanie spadających okruchów skalnych i głazów zanim zderzą się z zabudowaniami, szlakami komunikacyjnymi, itp.

Bariery dostarczane są w formie zestawu, który zawiera wszystkie komponenty poza zakotwieniami – panele siatkowe, słupy, podstawy, rozpraszacze energii, liny i zaciski.

Dynamiczne bariery przeciwodłamkowe są zdolne do pochłaniania energii nawet na od 100 kJ.

Dzięki temu, że bariery Maccaferri opracowano we współpracy z wyspecjalizowanymi wykonawcami, ich montaż jest szybszy i prostszy, co pozwala zaoszczędzić czas.

Bariery przeciwodłamkowe Maccaferri są testowane zgodnie z Wytycznymi do europejskich aprobat technicznych ETAG 27 Europejskiej Organizacji ds. Ocen Technicznych (EOTA).

Gama barier Maccaferri o nośności na od 100 kJ posiada Europejską Aprobatą Techniczną (ETA). Dalsza, szczegółowa kontrola systemu produkcji, dostaw i montażu pozwoliła na przyznanie barierom oznakowania CE (standardu jakości).

Bariera odkształca się pod wpływem uderzenia. Istotna jest wysokość bariery, która zostaje utrzymana po uderzeniu – ponieważ zanim zostanie naprawiona, może być narażona na uderzenia kolejnych odłamków. Wszystkie dynamiczne bariery przeciwodłamkowe Maccaferri odznaczają się wysokościami końcowymi po uderzeniu na najwyższym poziomie, które kwalifikują je do kategorii A zgodnie z ETAG 27.

Warto zauważyć, że oznakowanie CE przyznawane jest konkretnym zakładom produkcyjnym. Aby dowiedzieć się, czy bariery dostępne na lokalnym rynku posiadają oznakowanie CE, należy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem technicznym Maccaferri.

need more information maccaferri