USA-CP-MacTube-and-MacBag-for-coastal-protection

System geosiatek kompozytowych (GCS)

System geosiatek kompozytowych GCS został zaprojektowany z myślą o morskich konstrukcjach, w których wykorzystywany jest jako zbrojona warstwa filtracyjna, która zapewnia większą stabilność podłoża. GCS to zintegrowany system geosiatek, wytwarzanych z odpornego na naprężenia materiału polipropylenowego, przyłączanych lub przyszywanych do igłowanej geowłókniny. System GCS to silniejsze fundamenty i warstwa filtracyjna, które mogą być wykorzystane w szerokiej gamie tradycyjnych konstrukcji. System zapewnia też dłuższy okres użytkowania i większą wydajność konstrukcji, co zmniejsza koszty ich długofalowej konserwacji, naprawy         i wymiany.

MacScour

System MacScour zapewnia ochronę fundamentów konstrukcji nabrzeżnych i zapobiega ich podmywaniu przez fale. System MacScour składa się z centralnej tuby geotekstylnej MacTube oraz dodatkowych mniejszych tub kotwiczących wzdłuż boków tuby geotekstylnej zwróconych w kierunku morza i w kierunku lądu. Ułożona równolegle do linii wybrzeża tuba geotekstylna  MacScour chroni dno morskie lub fundamenty przed uderzeniami fal i zapobiega podmywaniu chronionych konstrukcji.

Zarówno tuby, jak i pośredniczące geotekstylia wykonane są z wysokowytrzymałej przędzy polipropylenowej (PP)      o stabilnym strukturalnie splocie. Dzięki temu system MacScour spełnia najwyższe wymagania, jakie w inżynierii morskiej stawia się geotekstyliom służącym do ochrony przed podmywaniem. MacScour jest odporny na degradację biologiczną, a także na większość naturalnie występujących substancji chemicznych, zasad i kwasów.

Polimerowe materace morskie

Polimerowe materace morskie PMM zaprojektowano, by ograniczyć erozję i zwiększyć odporność na podmywanie podwodnych konstrukcji, takich jak fundamenty falochronów, ostrogi, lub inne. Materace PMM wykonane są z wytłaczanych i ekstrudowanych z HDPE geosiatek, z których wytwarza się materace.                                          Materace te są następnie wypełniane odpowiednimi i trwałymi kamieniami, a potem umieszczane we właściwym miejscu konstrukcji morskiej za pomocą odpowiednich narzędzi.

Zalety materaców PMM to m.in.:

  • trwałość i długotrwała wytrzymałość na rozciąganie
  • monolityczna, masywna konstrukcja i porowatość
  • elastyczność i właściwości hydrauliczne
  • rozpraszanie energii

need more information maccaferri