USA-CP-MacTube-and-MacBag-for-coastal-protection

System MacScour zapewnia ochronę fundamentów konstrukcji nabrzeżnych i zapobiega ich podmywaniu przez fale. System MacScour składa się z centralnej tuby geotekstylnej MacTube oraz
dodatkowych, mniejszych tub kotwiczących wzdłuż boków tuby geotekstylnej zwróconych w kierunku morza i w kierunku lądu. Ułożona równolegle do linii wybrzeża tuba geotekstylnej  MacScour chroni dno morskie lub fundamenty przed uderzeniami fal i zapobiega podmywaniu chronionych konstrukcji.

Zarówno tuby, jak i pośredniczące geotekstylia wykonane są z wysokowytrzymałej przędzy polipropylenowej (PP) o stabilnym strukturalnie splocie. Dzięki temu system MacScour spełnia najwyższe wymagania, jakie w inżynierii morskiej stawia się geotekstyliom służącym do ochrony przed podmywaniem. MacScour jest odporny na degradację biologiczną, a także na większość naturalnie występujących substancji chemicznych, zasad i kwasów.

need more information maccaferri