Green Terramesh soil reinforcement

Green Terramesh® to przyjazny środowisku system modułowy wykorzystywany w celu utworzenia pokrytych zielenią zbrojonych skarp i zboczy (znanych również jako grunt stabilizowany mechanicznie), a także nasypów           z gruntu zbrojonego. System ten jest stosowany na całym świecie i został wykorzystany w kilku  najważniejszych projektach infrastrukturalnych. W przypadku wyższych zboczy i konstrukcji może być wykorzystany w połączeniu    z podstawowymi wysokowydajnymi geosiatkami Maccaferri, jak np. ParaLink®, ParaGrid® i MacGrid® WG.

Green Terramesh® składa się z prefabrykowanych elementów z podwójnie splatanej siatki stalowej (typu 8×10) wyłożonej matą przeciwerozyjną i usztywnionej panelem z siatki zgrzewanej. Dwa wytworzone wcześniej usztywnienia z prętów stalowych zostają połączone na miejscu budowy w celu utrzymania odpowiedniego nachylenia konstrukcji. Pochylona warstwa licowa i mata przeciwerozyjna ułatwiają wzrost roślinności na konstrukcji, co jest największą zaletą systemu gruntu zbrojonego Green Terramesh®.

Maty przeciwerozyjne różnią się od siebie w zależności od warunków, w jakich wykorzystywany będzie system Green Terramesh®. Rozróżnia się „typ wodny” i „typ gruntowy”.

Dzięki temu, że wszystkie elementy są montowane w fabryce, Green Terramesh® instaluje się szybciej niż konkurencyjne systemy zbrojenia gruntu. Green Terramesh® zostaje wzniesiony w miejscu budowy, a usztywnienia podtrzymują powierzchnię pod określonym kątem bez jakichkolwiek szalunków. Zasypkę wysypuje się na geosiatki zbrojące grunt, a odpowiednie wypełnienie trafia bezpośrednio za przednie lico. W przypadku konstrukcji typu gruntowego, pokrytego roślinnością, warstwa urodzajnej gleby wysokiej jakości znajduje się bezpośrednio za przednim licem w celu przyspieszenia wzrostu roślinności na zboczu.

Główny element Green Terramesh® wytwarzany jest ze stalowej siatki pokrytej grubą powłoką cynkowo-aluminiową GalMac® oraz dodatkową powłoką polimerową.

Green Terramesh® produkowany jest w fabrykach Maccaferri na całym świecie.

W wielu zakładach system zarządzania i produkcji posiada certyfikat zgodności z ISO 9001. W wybranych fabrykach Green Terramesh® produkowany jest zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) nr 305/2011 i posiada oznakowanie CE zgodne z ETA-13/0014. System zarządzania i produkcji posiada certyfikat zgodności z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 (wymagania odnośnie systemów zarządzania środowiskowego).

Lokalny przedstawiciel Maccaferri może udzielić bardziej szczegółowych informacji dotyczących certyfikacji                i zgodności w danym regionie.

need more information maccaferri