macTex

MacTex® P to geowłóknina wysokiej jakości, produkowana z pierwotnych włókien polipropylenowych o wysokiej wytrzymałości, zespolonych w procesie igłowania i kalandrowania. Produkt nadaje się do wszystkich typowych zastosowań geowłóknin, w funkcji filtracyjnej i separacyjnej. Dodatkowo grubość i masa geowłókniny MacTex® P czynią ją szczególnie przydatną jako ochronadla geomembran wykorzystywanych na składowiskachodpadów.

need more information maccaferri