macTex

 
MacTex® C2 to wytrzymały, dwukierunkowy geokompozyt składający się z dzianej geotkaniny poliestrowej oraz geowłókniny filtracyjnej. Geotkanina produkowana jest poprzez mechaniczne zapętlanie włókien przy zastosowaniu dziewiarek osnowowych. Geokompozyt pełni funkcję separacyjną i zbrojącą. MacTex® C2 posiada również pewną, ograniczoną przepuszczalność w płaszczyźnie geokompozytu.

need more information maccaferri