mac grid

MacGrid® AR

MacGrid® AR to płaskie geosiatki do zbrojenia dróg asfaltowych. Geosiatki wykonane są z włókien szklanych lub poliestrowych, które splata się ze sobą na krzyż i pokrywa powłoką.
Geosiatki te odznaczają się dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz sprężystością, przy małych odkształceniach. Przy wymianie nawierzchni geosiatki MacGrid® AR stanowią opłacalne rozwiązanie problemu spękań odbitych         w górnych warstwach nawierzchni asfaltowych. Geosiatka MacGrid® AR G zawiera również podkład z geowłókniny pod strukturą siatki. Włóknina jest impregnowana bitumem dla ograniczenia spękań przez działanie uszczelniające oraz dla zapewnienia lepszego wiązania pomiędzy warstwami asfaltu.

MacGrid® EG

MacGrid® EG to geosiatka HDPE o wysokim module sprężystości. Powstaje w procesie wycinania oraz ekstrudowania i charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie w kierunku wzdłużnym oraz poprzecznym. Geosiatki MacGrid® EG wykorzystywane są głównie w podbudowach pod drogi wykonywanych          z kruszywa lub w drogach dojazdowych w leśnictwie, górnictwie i rolnictwie.

Pełnią również funkcję stabilizacji gruntu. Kruszywo zasypowe blokuje się na powierzchni siatki MacGrid® EG,     która zapewnia boczne ograniczenie dla ziaren kruszywa. Zastosowanie siatki MacGrid® EG pozwala na kontrolę deformacji i koleinowania nawierzchni, często pozwalając na zmniejszenie grubości podbudowy.

MacGrid® T

MacGrid® T to geokompozyt do zbrojenia gruntu, wykonany z geosiatki tkanej z wysokowytrzymałych, poliestrowych włókien multifilamentowych, zabezpieczonych ochronną powłoką polimerową.                                     MacGrid® T odznacza się zwiększoną wytrzymałością na styku grunt/geosyntetyk dzięki dodatkowej, przestrzennej macie z włókien monofilamentowych, ekstrudowanych na geosiatkę.Geosiatki MacGrid® zostały specjalnie zaprojektowane pod kątem trwałości mechanicznej i chemicznej oraz odporności na biodegradację.

MacGrid® WG

MacGrid® to geosiatka do zbrojenia gruntu wykonana z multifilamentowej, wysokowytrzymałej przędzy z poliestru o wysokiej masie cząsteczkowej. Siatka jest pleciona pod wstępnym naprężeniem w kierunku wzdłużnym                    i zabezpieczana polimerową powłoką ochronną. Geosiatki MacGrid® WG mogą być stosowane w większości przypadków, w których wymagane jest zbrojenie gruntu, np. do zbrojenia skarp albo wtedy, gdy wymagana jest konsolidacja i wzmocnienie gruntu.

Geosiatki MacGrid® zostały specjalnie zaprojektowane pod kątem trwałości mechanicznej i chemicznej oraz odporności na biodegradację.

need more information maccaferri