Geogrid

 
MacGrid® EG to geosiatka HDPE o wysokim module sprężystości. Powstaje w procesie wycinania oraz ekstrudowania i charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie w
kierunku wzdłużnym oraz poprzecznym.

Geosiatki MacGrid® EG wykorzystywane są głównie w podbudowach pod drogi wykonywanych z kruszywa lub w drogach dojazdowych w leśnictwie, górnictwie, rolnictwie.

Pełnią również funkcję stabilizacji gruntu. Kruszywo zasypowe blokuje się na powierzchni siatki MacGrid® EG, która zapewnia boczne ograniczenie dla ziaren kruszywa.

Zastosowanie siatki MacGrid® EG pozwala na kontrolę deformacji i koleinowania nawierzchni, często pozwalając na zmniejszenie grubości podbudowy.

need more information maccaferri