MacLine GCL

Geomembrany MacLine® RMH i RDH wykonane są z wysokiej jakości żywicy polietylenowej o wysokiej gęstości, odpowiadającej najbardziej wymagającym standardom w branży. Jedna lub obie powierzchnie geomembrany         są uszorstnione z wykończeniem typu „papier ścierny”.

Geomembrany MacLine® RMH i RDH zawierają przynajmniej 97% czystego polimeru PE, a suma sadzy, przeciwutleniaczy i stabilizatorów termicznych nie przekracza 3%. Produkt nie zawiera plastyfikatorów ani wypełniaczy, które z czasem mogłyby się przemieszczać. Geomembrany MacLine® RDH (z dwiema szorstkimi powierzchniami) oraz RMH (z jedną powierzchnią szorstką) mają właściwości zbliżone do standardowych produktów gładkich.

Gęstość polimeru dodanego w celu uszorstnienia powierzchni na zamówienie można zmieniać w zakresie od 40 do 140 g/m2. Geomembrany MacLine® RMH i RDH są wytwarzane w warunkach stałej kontroli i zapewnienia jakości produkcji w zgodzie z krajowymi i międzynarodowymi normami.

Geomembrany MacLine® TMH i TDH nie różnią się od geomembran RMH i RDH niczym poza wykończeniem,        które w przypadku TMH i TDH przypomina bardziej regularną teksturę niż powierzchnię “papieru ściernego”               w przypadku RMH i RDH.

need more information maccaferri