MacLine GCL

Geokompozyt MacLine® GCL składa się z warstwy betonitu zamkniętej pomiędzy dwiema igłowanymi geowłókninami. Trzy warstwy są wzajemnie połączone w procesie igłowania w celu zapewnienia maksymalnej wydajności w najróżniejszych warunkach terenowych.

Trwałe połączenie betonitu i igłowanych włókien zapewnia wysoką wytrzymałość na ścinanie i niską wodoprzepuszczalność nawet w zastosowaniach w niesprzyjających warunkach.
MacLine® GCL oferuje dużą wytrzymałość na ścinanie wewnętrzne, odpowiednią do stosowania na stromych skarpach.

need more information maccaferri