FR-EP-MacMat_

MacMat® to geomata wykonana z grubych włókien poliamidowych, mocowana na powierzchni skarp narażonych na powierzchniową erozję, w celu zabezpieczenia przed wymywaniem gruntu.

MacMat® składa się z przestrzennego układu niedegradowalnych włókien syntetycznych,odpornych na promieniowanie UV, wzajemnie połączonych termicznie w punktach styku włókien. Geomaty stosuje się do długoterminowego zabezpieczania skarp przed erozją. MacMat® zastosowana na skarpie, tworząc środowisko sprzyjające wegetacji, zapewnia natychmiastowy wzrost odporności gruntu na erozję.

Matę przytwierdza się do podłoża odpowiednimi szpilkami / kołkami, w zależności od specyfiki projektu.

need more information maccaferri