FR-EP-MacMat_

Macmat® R zbrojona geosiatką polimerowąto geomata składająca się z przestrzennego układu niedegradowalnych, wzajemnie połączonych w miejscach styku włókien syntetycznych, odpornych na promieniowanie UV. Włókna są ekstrudowane na zbrojenie w postaci geosiatki polimerowej. Wytrzymałość geosiatki zbrojącej można dobierać stosownie
do wymagań projektu.

Geomaty MacMat® R stosuje się do zabezpieczania skarp narażonych na erozję. MacMat® R zastosowana na skarpie, tworząc środowisko sprzyjające wzrostowi roślinności przez matę, powoduje natychmiastowe zwiększenie odporności skarpy na erozję.

Geomaty MacMat® R wykorzystywane są również w ciekach wodnych w celu zapewnienia ochrony przed erozją wodną. Matę przytwierdza się do podłoża odpowiednimi szpilkami / kołkami, w zależności od specyfiki projektu.

Geomaty te wykorzystywane są jednak najczęściej w rekultywacjach składowisk odpadów lub terenów pokopalnianych. Zbrojenie geosiatką zapewnia większą integralność okrywy w przypadkach, w których mata stosowana jest do utrzymania i zbrojenia gruntu na długich skarpach.

need more information maccaferri