FR-EP-MacMat_

MacMat® L to standardowa geomata MacMat® (przestrzenna maty drenażowa z ekstrudowanych włókien monofilamentowych, o powierzchni pofałdowanej w stożki) połączona termicznie ze zbrojoną geomembraną. Geomembrana to polipropylenowa geotkanina obustronnie laminowana powłoką polipropylenową.

Geomaty MacMat® L stosuje się do ochrony przeciwerozyjnej wszędzie tam, gdzie konieczne jest również zapewnienie funkcji izolacyjnej i ochronnej.

Zazwyczaj MacMat® L znajdują zastosowanie w małych kanałach irygacyjnych lub rowach melioracyjnych.

need more information maccaferri