MacDrain

 

MacDrain® W to geokompozyt drenażowy do drenażu powierzchniowego. Składa się z przestrzennego rdzenia drenażowego z ekstrudowanych włókien monofilamentowych,obustronnie laminowanego geowłókninami filtracyjnymi. Geowłókniny mogą również pełnićfunkcję separacyjną lub ochronną.

Powierzchnia rdzenia drenażowego jest pofałdowana wkształt litery “W”, z podłużnymi, równoległymi do siebie kanalikami drenażowymi.

need more information maccaferri