MacDrain

 
MacDrain® TD to geokompozyt drenażowy do drenażu pionowego przy odwodnieniachliniowych.Składa się z trójwymiarowej maty drenażowej z ekstrudowanych włókienmonofilamentowych, umieszczonej pomiędzy dwiema geowłókninami filtracyjnymi,połączonymi termicznie z rdzeniem. Geowłókniny mogą również pełnić funkcję separacyjnąlub ochronną. Powierzchnia rdzenia jest obustronnie pofałdowana w stożki. Przy dolnej krawędzi MacDrain® TD znajduje się rękaw z geowłókniny umożliwiający łatwą instalacjępolimerowej rury drenażowej, w celu błyskawicznego wykonania drenażu podobnego dodrenażu francuskiego.

Rozwiązanie to często wykorzystuje się wzdłuż autostrad i linii kolejowych, w celuzapewnienia niezawodnego drenażu pionowego, liniowego.

need more information maccaferri