MacDrain

MacDrain® N to geokompozyt drenażowy do drenażu powierzchniowego. Składa się z georusztu (geosiatki) drenażowego z HDPE, laminowanego z jednej strony membraną PE, z drugiej strony geowłókniną. MacDrain® N może być stosowany w funkcji drenażowej, separacyjnej lub ochronnej. Rdzeń drenażowy ma postać dwóch zestawów równoległych żeber HDPE, wzajemnie poprzeplatanych w taki sposób, że powstają oczka w kształcie rombów.

need more information maccaferri