MacDrain

 
MacDrain® M to geokompozyt drenażowy (GCD) do drenażu powierzchniowego. Składa się z trójwymiarowej maty drenażowej z ekstrudowanych, polimerowych włókien monofilamentowych, umieszczonej pomiędzy dwiema geowłókninami filtracyjnymi, połączonymi termicznie z rdzeniem. Geowłókniny mogą również pełnić funkcję separacyjną lub ochronną. Powierzchnia rdzenia jest obustronnie pofałdowana w stożki.

need more information maccaferri