Gabions and Reno mattress bank protection

Gabiony Green są gabionowymi jednostkami modułowymi wykorzystywanymi do stabilizacji, odbudowy i ochrony przeciwerozyjnej brzegów strumieni.

Zaprojektowane są tak, aby przy zastosowaniu  technik bioinżynierii gruntów, takich jak np. umocnienia faszynowe, grunt zbrojony z nasadzeniami lub zastosowanie roślin ukorzenionych, tworzyły stałe, wzmocnione systemy pokryte roślinnością. Gabiony Green składają się z kosza wykonanego z pokrytej grubą warstwą cynkowo-aluminiową             i polimerową, podwójnie splatanej sześciokątnej siatki stalowej, wyłożonej matą ze stuprocentowego włókna kokosowego. Gabiony wypełniane są na miejscu kamieniami, a puste przestrzenie między kamieniami, przed zamknięciem kosza – warstwą urodzajnej, najwyższej jakości gleby.

Warstwa urodzajnej gleby pomaga w zastosowaniu technik bioinżynierii gruntów, a kamienne wypełnienie pełni rolę trwałego szkieletu podtrzymującego konstrukcję.

Gabiony produkowane są w fabrykach Maccaferri na całym świecie. W wielu zakładach system zarządzania                i produkcji posiada certyfikat zgodności z ISO 9001. W wybranych fabrykach siatka produkowana jest zgodnie             z zaleceniami Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) nr 305/2011 oraz zgodnie z normą               PN-EN10223-3:2014-03. System zarządzania i produkcji posiada certyfikat zgodności z normami ISO 9001                oraz ISO 14001 (wymagania odnośnie systemów zarządzania środowiskowego). Lokalny przedstawiciel Maccaferri może udzielić bardziej szczegółowych informacji dotyczących certyfikacji i zgodności w danym regionie.

need more information maccaferri