CubirockIcon

Cubiroc™ to dla Maccaferri nowa generacja gabionów. W porównaniu z tradycyjnymi gabionami, wypełnianymi na miejscu budowy, gabiony Cubiroc™ wypełniane są wcześniej, a następnie przetransportowywane na miejsce budowy w formie gotowej do instalacji.

Gabiony Cubiroc™ idealnie sprawdzają się w sytuacjach, kiedy gabionowa ściana oporowa musi powstać bardzo szybko, np. podczas nocnego zamknięcia drogi lub linii kolejowej. Gabiony ustawia się na miejscu przy pomocy odpowiedniego sprzętu.

Gabiony Cubiroc™ mogą zostać wypełnione w odległym kamieniołomie lub w pobliżu miejsca budowy w celu zmniejszenia czasu i kosztu transportu. Wyprodukowane są ze specjalnej podwójnie splatanej siatki stalowej dostosowanej tak, aby umożliwić zachowanie kształtu gabionu podczas podnoszenia, transportu i montażu.

 

need more information maccaferri