Gabions and Reno mattress bank protection

Cubirock™ to dla Maccaferri nowa generacja gabionów. W porównaniu z tradycyjnymi gabionami, wypełnianymi       na miejscu budowy, gabiony Cubirock™ wypełniane są wcześniej, a następnie przetransportowywane na miejsce budowy w formie gotowej do instalacji.

Gabiony Cubirock™ idealnie sprawdzają się w sytuacjach, kiedy gabionowa ściana oporowa musi powstać bardzo szybko, np. podczas nocnego zamknięcia drogi lub linii kolejowej. Gabiony ustawia się na miejscu przy pomocy odpowiedniego sprzętu.

Gabiony Cubirock™ mogą zostać wypełnione w odległym kamieniołomie lub w pobliżu miejsca budowy                   w celu oszczędzania czasu i kosztów transportu. Wyprodukowane są ze specjalnej podwójnie splatanej siatki stalowej dostosowanej tak, aby zachować kształt gabionu podczas podnoszenia, transportu i montażu.

need more information maccaferri