FlexMac

 

FlexMac® W

Gabiony powodziowe FlexMac® W wykorzystywane są w podobnych celach, co FlexMac®DT, jednak w przypadku mniejszego ryzyka nierównomiernego osiadania. FlexMac® W jest konstrukcją wielokomorową wykonaną ze zgrzewanej siatki stalowej.

Siatka jest wewnątrz wyłożona geowłókniną. Konstrukcja komorowa wypełniana jest na miejscu, lokalnie dostępnymi materiałami w celu zapewnienia bariery przed rosnącym poziomem wody lub podparcia wykopów podczas prac
tymczasowych.

Elementy FlexMac® W są ze sobą połączone wzdłuż zszywkami tak, aby osiągnąć odpowiednią długość.

need more information maccaferri