System Duna

System Duna to wolnostojące nasypy z gruntu zbrojonego, wykorzystywane jako bariery akustyczne i zasłaniające. Oba lica, w zależności od potrzeb klienta, mogą zostać obsadzone roślinnością lub mieć kamienne wykończenie. Konstrukcja składa się z ułożonych na sobie dwustronnych elementów modułowych, które tworzą strome, a nawet pionowe oblicowanie nasypu. Elementy licowe są ze sobą połączone zbrojącą grunt geosiatką, wypełnioną następnie zagęszczonym materiałem. Aby skrócić czas montażu na miejscu budowy, elementy modułowe, jak i łączące je geosiatki są prefabrykowane w zakładach Maccaferri. Wykonawca musi jedynie postawić elementy licowe i podeprzeć je pod odpowiednim kątem za pomocą dostarczonego usztywnienia.Następnie można rozpocząć proces wypełniania konstrukcji na potrzeby zbrojenia gruntu oraz wypełniania elementów licowych.

Zbrojące geosiatki wykonane są z podwójnie splatanej sześciokątnej siatki stalowej pokrytej powłoką cynkowo-aluminiową oraz dodatkową powłoką polimerową. Zewnętrzne obudowy
lica wykonane są ze zgrzewanej siatki stalowej pokrytej powłoką cynkowo-aluminiową.

need more information maccaferri