biomac

BioMac®

Maty BioMac® wykorzystywane są do powierzchniowej ochrony przeciwerozyjnej. Zapewniają natychmiastową ochronę zboczy narażonych na erozję wietrzną, deszczową czy skutki powierzchniowego spływu wody.

Maty BioMac®, instalowane na zahumusowanych i obsianych powierzchniach skarp, stymulują wzrost roślinności. Mata z czasem ulega biodegradacji, a funkcję zabezpieczającą przejmuje ukorzeniona roślinność.

Maty BioMac® są również stosowane w konstrukcjach z gruntu zbrojonego, do zabezpieczania lica z wywiniętej geosiatki. Instalowane za wywiniętym licem, maty zapobiegają wypłukiwaniu wartościowej ziemi urodzajnej.

Produkty z serii BioMac® wykonywane są z mieszanki w pełni biodegradowalnych włókien połączonych ze sobą w procesie produkcji. Mata umocniona jest przy pomocy drobnej polipropylenowej siatki solidnie przyszytej po obu stronach w trakcie produkcji. W zależności od rodzaju użytych włókien, maty BioMac® dzielą się na:-

  • BioMac® S: włókna słomiane
  • BioMac® SC: mieszanka włókien słomianych i kokosowych
  • BioMac®C: włókna kokosowe

Włókna BioMac® mogą być również dostarczone w wersji z zaimplementowanymi nasionami, stosownie do lokalizacji budowy.

Walce kokosowe

Walce kokosowe wykorzystuje się często w obrębie rzek do natychmiastowej ochrony brzegów koryta rzecznego narażonych na erozję i podmywanie. Walce montowane są często w sytuacjach wykonywania prac naprawczych oraz wtedy, gdy z brzegów zniknęła roślinność. Bez odpowiedniej ochrony i pomocy w zakresie przywracania roślinności wrażliwa i narażona na erozję gleba może łatwo zostać wypłukana.

Walce kokosowe umieszczane są na linii wody, gdzie uniemożliwiają falom uszkodzenie brzegów rzek lub jezior oraz ułatwiają wzrost roślinności. Zaprojektowane są tak, aby szybko przywrócić roślinność. Walce mogą być także obsadzone wcześniej określonymi gatunkami nadbrzeżnymi dla natychmiastowej odnowy roślinności na brzegach. Rośliny szybko zatrzymują osad i grunt występujące w formie zawiesiny w kanałach przepływowych i wypełniają wyrwy erozyjne w brzegach za linią ochrony walców kokosowych.

Walce kokosowe firmy Maccaferri składają się z gęsto ubitych włókien kokosowych oplecionych siatką polimerową lub, jeśli walec ma być w pełni naturalny, siatką z włókna kokosowego. Walce kokosowe zaprojektowane są tak,        aby po pewnym czasie ulec biodegradacji i pozostawić brzeg ustabilizowany roślinną biomasą.

need more information maccaferri