Biomac

 

Walce kokosowe wykorzystuje często w obrębie rzek do natychmiastowej ochrony brzegów koryta rzecznego narażonych na erozję i podmywanie. Walce montowane są często w sytuacjach wykonywania prac naprawczych oraz wtedy, gdy z brzegów zniknęła roślinność. Bez odpowiedniej ochrony i pomocy w zakresie przywracania roślinności wrażliwa i narażona na erozję gleba może łatwo zostać wypłukana.

Walce kokosowe umieszczane są na linii wody, gdzie uniemożliwiają falom uszkodzenie brzegów rzek lub jezior oraz ułatwiają wzrost roślinności. Zaprojektowane są tak, aby szybko przywrócićroślinność. Walce mogą być także obsadzone wcześniej określonymi gatunkami nadbrzeżnymi dla natychmiastowej odnowy roślinności na brzegach. Rośliny szybko zatrzymują osad i grunt występujące w formie zawiesiny w kanałach przepływowych i wypełniają wyrwy erozyjne w brzegach za linią ochrony walców kokosowych.

Walce kokosowe firmy Maccaferri składają się z gęsto ubitych włókien kokosowych oplecionych siatką polimerową lub, jeśli walec ma być w pełni naturalny, siatką z włókna
kokosowego. Walce kokosowe zaprojektowane są tak, aby po pewnym czasie ulec biodegradacji i pozostawić brzeg ustabilizowany roślinną biomasą.

need more information maccaferri