Officine Maccaferri
POLSKA
Kraj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła?

Polityka Prywatności

Firma Officine Maccaferri S.p.A. zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkownika. Pragniemy informować użytkownika o sposobie gromadzenia, korzystania, udostępniania oraz przechowywania informacji dotyczących dostępnych wyborów.

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób gromadzenia, korzystania, udostępniania oraz przechowywania informacji pozyskiwanych w sieci o użytkowniku zgodnie z art. 13 włoskiego dekretu legislacyjnego nr 196 z dn. 30 czerwca 2003 Kodeksu dotyczącego ochrony danych osobowych.

Użytkownik powinien okresowo zapoznać się z aktualnie dostępną wersją niniejszej polityki prywatności, w związku z możliwością jej modyfikacji przez dostawcę usługi.

  1. Gromadzone informacje

Do rodzajów gromadzonych informacji należą dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.

  1. Sposób gromadzenia informacji

Gromadzone są dane osobowe podawane przez użytkownika bezpośrednio podczas rejestracji na stronach internetowych firmy. Na przykład, podczas rejestracji na naszych stronach, użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej.

Gromadzone są również informacje za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii, jednak nie są używane pliki cookies profilujące. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wykorzystania plików cookies należy zapoznać się z Polityką prywatności plików cookies.

  1. Konto użytkownika

Dostarczanie przez użytkownika danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie wpływa negatywnie na nawigację po stronach firmy.

Niemniej jednak, w celu uzyskania dostępu do prywatnego obszaru niniejszych stron, na których zostały zawarte dodatkowe informacje, osoba musi być zarejestrowana jak użytkownik.

  1. Sposób przetwarzania gromadzonych informacji

Dane osobowe użytkownika przetwarzane są elektronicznie.

  1. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe użytkownika używane są na potrzeby jego identyfikacji oraz umożliwienia mu dostępu do strzeżonych obszarów strony internetowej.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania newsletterów, w przypadku gdy użytkownik wyraził zgodę na niniejszą usługę. Biuletyny elektroniczne wysyłane są do użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail. Użytkownik dysponuje prawem rezygnacji z niniejszej usługi klikając na link “rezygnacja” obecny w każdej wysłanej przez firmę wiadomości elektronicznej.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłania wiadomości elektronicznych do użytkownika, zawierających promocje oraz oferty, w przypadku gdy użytkownik zgodził się na niniejszą usługę oraz na niniejsze wykorzystanie jego danych osobowych.

W przypadku rejestracji użytkownika oraz po wyrażeniu przez niego zgody, jego dane mogą zostać przekazane do najbliższego oddziału firmy Officine Maccaferri, aby zapewnić optymalną obsługę w zakresie możliwie jak najlepszego systemu ofert marketingowych.

Dane osobowe użytkownika nie zostaną upublicznione, a informacje osobiste nie zostaną udostępnione ani przekazane osobom trzecim.

  1. Przechowywanie danych osobowych

Dostawca usługi zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki na potrzeby bezpiecznej likwidacji lub trwałego pozbawienia identyfikacji niepotrzebnych danych osobowych. Dane użytkownika zostaną przechowane dopóki dostawca serwisu będzie ich potrzebował w celu zapewnienia usług, z wyjątkiem przypadków wymagających ich przechowywania, dyktowanych przez prawo, rozporządzenie, postępowanie sądowe oraz prawne dochodzenie.

  1. Podmiot przetwarzający dane

“Kontrolerem danych” użytkownika, według włoskiego Kodeksu dotyczącego ochrony danych osobowych jest firma Officine Maccaferri S.p.A.

W przypadku gdy użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie danych osobowych innym oddziałom firmy, należy pamiętać o możliwości kontaktu z niniejszymi, w dowolnym momencie, pod następującym adresem:

Officine Maccaferri S.p.A.
Officine Maccaferri S.r.l.
– S.A.S. Frence Maccaferri
Maccaferri (IRL) Ltd.
Maccaferri Tunise
Bianchini de Portugal Ltda
Maccaferri Gabions CIS
Maccaferri Kazakhastan LLC
Maccaferri Ukraine LLC
Maccaferri Georgia LLC
Maccaferri Azerbaycan LLC
Maccaferri Central Europe S.R.O.
Maccaferri LTD
Maccaferri Polska Sp Z.O.O.
Maccaferri Enviromental Solutions, D.O.O.
Maccaferri Hellas Sole Partner LLC.
Maccaferri Balkans Sh. P.K.
A. Bianchini Ingeniero S.A.
Maccaferri Deutschland Gmbh
Maccaferri Romania Srl
SIA Maccaferri Latvia
Maccaferri Magyarorszag Kft
Maccaferri do Brasil Ltda
Maccaferri de Argentina S.A
Maccaferri de Perù S.A.C.
Maccaferri de Venezuela S.A.
Maccaferri de Centro America Ltda
Maccaferri Caribe
Maccaferri Honduras
Maccaferri Nicaragua
Maccaferri de Colombia Ltda
Maccaferri de Bolivia LTDA
Maccaferri de Ecuador
Maccaferri de Guatemala
Maccaferri de Panama S.A.
Maccaferri de El Salvador S.A de C.V.
Maccaferri Inc.
Maccaferri Canada LTD
Maccaferri de Mexico S.A. De C.V.
Maccaferri (Malaysia) SDN BHD
Maccaferri Asia Ltd.
Maccaferri Enviromental Solutions PVT Ltd
Maccaferri Indonesia P.T
Maccaferri Nepal PVT LTD
Maccaferri Middle East LLC
Maccaferri Phillipines Inc.
Maccaferri SA PTY LTD
Officine Maccaferri Nigeria Ltd.
Maccaferri du Maroc

Do “podmiotów przetwarzających dane”, według włoskiego Kodeksu dotyczącego ochrony danych osobowych należą:

Officine Maccaferri S.p.A.

  1. Prawa użytkownika

Użytkownik posiada prawo do dostępu, aktualizacji, zmiany, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych, kontaktując się z “administratorem danych” firmy Officine Maccaferri S.p.A., via John Fitzgerald Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa, Bologna, Numer telefonu: +39 051 64 36 000, Fax: +39 051 64 36 201. Jeśli dane użytkownika zostały przekazane do jednego z oddziałów firmy, użytkownik może się z nimi skontaktować używając powyższych adresów.

Użytkownik dysponuje wyborem dotyczącym sposobu wykorzystywania informacji przez firmę Officine Maccaferri S.p.A. tj. sposobu kontaktu użytkownika dla celów komercyjnych lub sposobu zarządzania plikami cookies oraz podobnymi technologiami. Użytkownik dysponuje prawem do rezygnacji z wszelkich elektronicznych biuletynów reklamowych.

 

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2018 P.IVA IT 02145540379

Share This